Foto

Living Realities: Ženy v boji za práva utlačovaných skupin

04/10/17 | Článek

***ENGLISH TEXT FOLLOWS***

Srdečně vás zveme na debatu s předními českými a zahraničními disidentkami a aktivistkami.

Čtvrtek 9.11.2017 od 19:00, Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7

Setkání s ženami z České republiky a Norska, jejichž životní hodnoty i vlastní osudy je přivedly k tomu, aby se veřejně a aktivně zastávaly práv a zlepšení postavení různých znevýhodněných skupin ve svých zemích – především migrantů a uprchlíků, ale také týraných žen či válečných dětí Lebensborn. Debata odhalí jejich osobní motivace pro naplňování tohoto poslání a co ve skutečnosti obnáší být ženou v disentu či mluvčí utlačované skupiny. Debata také zamíří k zamyšlení nad srovnáním, jaké bylo postavení lidskoprávních aktivistek před 25 lety a jak je tomu dnes. Pohlédneme rovněž na to, zda ženy ze znevýhodněných skupin prožívají svoji situaci jinak než muži, v čem jsou úspěšnější a v čem naopak zranitelnější.

V panelu zasednou:
ANNA GRUŠOVÁ, zakladatelka SIMI (předtím Poradny pro urpchlíky)
MAGDA FALTOVÁ, současná ředitelka SIMI
GERD FLEISCHER, zakladatelka norské partnerské organizace SEIF a průkopnice boje za ochranu týraných žen v Norsku

Debata je součástí doprovodného programu k fotografické výstavě Living Realities: Passage of a FlightLiving Realities je multižánrový společensko-politický umělecký projekt, který přináší současné životní reality lidí, kteří museli opustit svoje země a hledají nový domov a nový život. Putovní výstava je společným prvkem této mezinárodní akce a v každé zemi je doplněná dalším programem od divadelních představení přes lekce hudby a zpěvu či workshopu fotografie po diskuze. Projekt tak vytváří prostor pro setkávání různých uměleckých druhů a podněcuje dialog o současných otázkách soužití. Cílem je změnit vnímání a rozšířit úhel pohledu na tato témata u umělců i diváků. Projekt pořádá: ALT@RT/Studio ALTA (CZ), ArtSocialSpace Brunnenpassage (A), Dschungel Wien (A) & Impact Hub (GR).

Výstava i doprovodné programy jsou zdarma.

Bližší informace sledujte v pozvánce na Facebooku.

***

Akce je pořádaná z projektu „Migrant Women among Us“, realizovaného z podpory Joseph Rowntree Charitable Trust v rámci programu ENAR National Projects a z podpory Evropské Unie v rámci regrantovacího programu projektu LADDER sítě ALDA, dále z projektu „Migrantky mezi ženami 2017“, podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR pro oblast rovnosti žen a mužů a také Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, podpořeného z Norských grantů. 

***

ENGLISH:

Women in the Fight for Oppressed Groups´ Rights – 25 Years Ago and Today

A discussion with prominent Czech and foreign female dissidents and activists.

During this debate, different women from the Czech Republic and Norway will talk about their values and fates, which led them to an active advocating for marginalized groups´ rights, mainly migrants and refugees, but also battered women or children of war, the so-called Lebensborn. They will reveal their personal motivations for fulfilling this mission and what it is about to become a dissident or an oppressed group´s spokeswoman. The debate will also include a comparison of the situation 25 years ago and now. We will also talk about the differences in the position and feelings of women and men belonging to the oppressed groups and what are women´s advantages and vulnerabilities.

The panelists are:
ANNA GRUŠOVÁ, founder of SIMI (previously Counselling Centre for Refugees)
MAGDA FALTOVÁ, current director of SIMI
GERD FLEISCHER, founder of Norwegian partner organisation SEIF and leader in the fight for rights of battered women in Norway

 

The debate is part of the accompanying program for Living Realities: Passage of a FlightLiving Realities is a transdisciplinary, socio-political and innovative art project bringing the contemporary living realities of people who had to leave their countries in search for a new home and a new life into focus. A traveling exhibition forms the common thread throughout the transnational venture and is expanded by participative art projects in each respective country, spanning from theatre performances, music and singing classes, photography workshops and discourse formats. It creates encounters through art and encourages dialogue about current questions of arriving and living together, aiming to change perceptions and perspectives for the participants as well as audiences. Organized by: ALT@RT/Studio ALTA (CZ), ArtSocialSpace Brunnenpassage (A), Dschungel Wien (A) & Impact Hub (GR). Accompanying programmes are co-organized by Inbáze, Centre for Integration of Foreigners, People in Need, Association for Integration and Migration and the Consortium of NGOs working with migrants.

The exhibition as well as the accompanying programmes are for free.

For further details, pleasesee the Facebook  invitation.

***

The event is organized in the project "Migrant Women Among Us", supported by the Joseph Rowntree Charitable Trust under the ENAR National Projects program and by the European Union within the re-granting cscheme of the LADDER project implemented by ALDA, as well as in the project "Migrantky mezi ženami 2017" financed from the state budget of the Czech Republic in the framework of the subsidy of the Office of the Government of the Czech Republic in the field of gender equality and also by the Open Society Fund Prague Foundation within their programme Let´s Give (Wo)men a Chance, supported by Norway grants.

                                   

                   

                                                                                                                       Spolufinacováno z prostředků EU

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.