Foto

Když duše zabolí - diskuse u kulatého stolu o duševním zdraví v migraci

14/08/18 | Článek

Jak najít štěstí, naplnění v životě, jak dobře vychovávat své děti a žít spokojeně? Po odpovědích na tyto otázky touží většina migrantů a migrantek stejně jako místní obyvatelé. Co se ale děje, když jim jejich touhy nevycházejí a duše je bolí? Na kulatém stolu v květnu jsme mapovali možnosti péče o duševní zdraví migrantek a migrantů spolu s terapeuty, pracovnicemi nevládních organizací a několika akademičkami.

Někteří klienti a klientky SIMI se cítí osaměle, přestože žijí v partnerských či manželských vztazích,“ říká František Cihlař o některých z problémů, které pomáhá řešit ve své praxi jako psychosociální poradce SIMI. Čtěte článek na našem blogu Emoce v migraci: Co trápí migranty v ČR a co prožívají očima jejich terapeuta.

V českém prostoru se často mluví spíše o emocích Čechů při setkávání s migranty, či jejich pocitech z migrace, nikoliv však o emocích migrantů samotných. Přitom migranti řeší stejná témata jako my, jak najít štěstí, či naplnění v životě. Navíc se k těmto společným problémům přidávají problémy pro migraci specifické, jako konfrontace s diskriminací nebo rasismem, odloučení od rodiny, osamělost, ztráta sociálních vazeb, či sociálního statusu, pronásledování kvůli odlišnosti, vyrovnání se s následky válečných utrpení či nucené migrace.

Na téma „Emoce a duševní zdraví v migraci“ proto SIMI uspořádalo začátkem května 2018 pro přizvané odborníky kulatý stůl, jehož cílem bylo zmapovat současný stav v oblasti péče o duševní zdraví příchozích z pohledu praxe nevládních organizací, terapeutů a dalších profesionálů či akademických subjektů.

Poznatky z diskuse na tomto setkání pak poslouží jako podklad pro vytvoření databáze dostupných služeb v oblasti péče o duševní zdraví migrujících osob pro pracovníky pomáhajících profesí či pro tvorbu doporučení směrem k tvůrcům veřejných politik v dané oblasti.

Na setkání zazněla témata:

  • Terapeutická skupina TEP – terapie příchozích, či jiné specializované péče
  • Kam se migranti mohou obrátit o psychoterapeutickou pomoc
  • Genderový aspekt duševního zdraví
  • Zdravotní pojištění aj.

Ze skupinových debat vzešly tyto zásadní body:

  

Repotáže ze setkání přináší i pořad Českého rozhlasu My a oni, který přípravuje Goranka Oljaća:

Článek vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami 2018 – Emoce a zdraví“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR, a to v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.