Foto

MÝTY A FAKTA: o Istanbulské úmluvě

05/10/18 | Článek

Sociální sítě a internet se staly důležitým zdrojem informací. V poslední době je však také zahlcují vlny falešných zpráv, polopravd a mýtů. Přestože většinu z nich lze jednoduše rozeznat a vyvrátit, ne každý má možnost věnovat ověřování informací čas a energii.

Řada dezinformací a mýtů se v současnosti šíří také o Istanbulské úmluvě, která má za cíl potírat násilí vůči ženám a domácí násilí. Některé z nich působí bizarně a neuvěřitelně... Přečtěte si novou brožuru, která je vyvrací.

Z médií či sociálních sítí jste se například mohli dočíst, že:

  • "Úmluva prosazuje tzv. gender ideologii."
  • "Podňěcuje nenávist mezi ženami a muži."
  • "Neuznává existenci násilí na mužích."
  • "Způsobí zákaz Velikonoc a  lidových písní."
  • "Je zbytečná a nepřinese nic nového..."

JAK JE TO DOOPRAVDY?

Přečtěte si brožuru "Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta", kterou vydal Úřad vlády České republiky na základě doporučení vládního Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Nejčastější mýty a dezinterpretace úmluvy uvádí na pravou míru i tento leták:

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚMLUVĚ

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí  je mezinárodní dohodou zabývající se tímto závažným porušováním lidských práv. Směřuje k nulové toleranci vůči takovému násilí a je podstatným krokem na cestě k bezpečnější Evropě. Úmluva požaduje především důslednou prevenci tohoto násilí, ochranu jeho obětí a stíhání pachatelů. Jedná se o jednu z mnoha tzv. lidskoprávních mezinárodních úmluv sjednaných v rámci Rady Evropy.

Úmluva byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy dne 7. 4. 2011 a k podpisům byla otevřena 11.  května 2011. K 1. září 2018 Úmluvu proti násilí na ženách ratifikovalo 33 států a dalších 12 států ji zatím jen podepsalo

Česká republika úmluvu podepsala 2. května 2016, nicméně Poslanecká sněmovna Parlamnetu ČR ji musí ještě ratifikovat, proti čemuž teď zaznívá řada odmítavých hlasů. Evropská unie jako celek přistoupila k podpisu dne 13. června 2017 a aktuálně směřuje k jejímu přistoupení.

PODEPIŠTE PETICI NA PODPORU ISTANBULSKÉ ÚMLUVY

NA CO A KOHO SE ÚMLUVA VZTAHUJE

  • Oblast Úmluvy:Tato Úmluva se vztahuje na všechny formy násilí na ženách, včetně domácího násilí, které ve vyšší míře postihuje ženy.“ (čl. 2 odst. 1)

Co se týče forem násilí, vztahuje se úmluva především na: domácí násilí (fyzické i psychické) / nebezpečné pronásledování (stalking) / sexuální násilí, včetně znásilnění / sexuální obtěžování / nucené sňatky či mrzačení ženských pohlavích orgánů.

  • Chráněné osoby: „Smluvní strany se vyzývají, aby tuto Úmluvu uplatňovaly na všechny oběti domácího násilí.“ (Čl. 2 odst. 2)

Úmluva se tedy vztahuje primárně na různé formy násilí páchaného typicky na ženách. Zároveň ale vyzývá smluvní státy, aby stejnou ochranu poskytovaly i mužům (a dalším skupinám osob, jako jsou děti či senioři) v rolích obětí.

Převzato ze stránek odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR: To je rovnost!

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.