Foto

Osobní start-up: síla ženských skupin

27/11/18 | Článek

Před rokem jsme s kamarádkou a koučkou Annou Darašenka spustily první kolo kurzu Osobní start-up. Naším cílem bylo během šesti společných setkání pomoci aktivním migrantům a migrantkám posunout jejich projekty směrem k realizaci, ať už se jednalo o tvorbu komunitního centra, produkci festivalu či tvorbu webových stránek pro mládež. Do kurzu se nám přihlásily samé ženy a to se nezměnilo ani při druhém a třetím kole! Díky tomu jsme objevily, jaký obrovský potenciál v sobě ženské skupiny skrývají nejenom pro osobní rozvoj žen, ale i jejich integraci.

Při kurzech Osobního start-upu vycházíme z potřeb dané skupiny a uzpůsobujeme tomu program jednotlivých setkání. Vždy se však snažíme o kombinaci osobního rozvoje a praktických rad, které směřují ke konkrétním projektům a vycházejí z českého kontextu. Pracujeme hodně se zpětnou vazbou, kdy každá žena dostává příležitost podělit se o svůj názor či sdílet osobní zkušenosti s danou problematikou. Toto sdílení osobních zkušeností má nezastupitelnou roli a je nejenom zdrojem inspirace, ale i způsobem bourání počátečních bariér mezi ženami. Účastnice získají unikátní možnost nejenom o svém projektu vyprávět, ale zároveň si poslechnout i názor ostatních a získat zajímavé podněty.

Další důležitou součástí kurzu jsou domácí úkoly, při nichž získávají ženy prostor podívat se na problematické části jejich projektů a zjistit, např. zda jsou jejich podnikatelské záměry schopné generovat zisk, nebo jaké produkty nabízí konkurence. Některé ženy na základě těchto úkolů od svého původního záměru nakonec upustily, jelikož zjistily, že jeho realizace pro ně v aktuální chvíli není reálná. Ale i takové uvědomění je velmi důležité, protože dochází k ujasňování priorit a stanovování realističtějších cílů.

Zjistily jsme také, že Osobní start-up nemá význam pouze pro ženy, které mají ve svém životě jasno a přicházejí k nám s konkrétním projektem. Některé se přihlásily, aniž by měly představu o tom, co vlastně chtějí dělat. Hledaly práci. Hledaly, jak se realizovat v české společnosti. To, co jim kurz dal, byla především inspirace, praktické rady, posílení sebedůvěry a nová přátelství. Jejich projekty možná nezískaly zcela pevné obrysy, ale podpora ostatních žen a porozumění pro ně bylo jako balzám na duši. A my se díky tomu utvrdily v tom, že každá žena má v sobě obrovský potenciál a sílu. A je možné ji znovuobjevit i u žen, které na svoji vnitřní sílu pod vlivem okolností zapomněly. Právě tomu napomáhá skupinová dynamika a energie ostatních žen.

Pro mě a Annu měly uspořádané kurzy Osobních start-upů i velký osobní význam. Spolu s tím, jak rostly naše ženy, jsme rostly i my. Každé setkání pro nás bylo zdrojem obrovské inspirace a nás napadaly další a další projekty. Tyto výbuchy kreativity nakonec vyústily v to, že jsme se spolu s další kamarádkou a kolegyní Bayrtou rozhodly založit vlastní neziskovou organizaci. V říjnu tak vznikla organizace Matertera, z. s., která bude od prosince tohoto roku pomáhat dalším a dalším ženám v realizaci jejich osobních i profesních snů.  

Helena Masníková, koučka a koordinátorka projektu

Článek vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami 2018 – Emoce a zdraví“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR, a to v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.