Foto

Inspirativní projekt: Ženy na vedlejší koleji

12/08/19 | Článek

Článek přibližuje projekt Ženy na vedlejší koleji (?), který otevřel dlouho opomíjené téma stárnutí migrantek a s tím spojeného rizika diskriminace. Reflektuje některé ze specifických integračních bariér, s nimiž se potýká tato skupina migrantů a popisuje, jak se o jejich překonání pokusil uvedený projekt. Článek tak přináší další popis českého inspirativního projektu v oblasti integrace migrantů.

Proč zrovna inspirativní projekt? 

Články o projektech slouží jako zdroj inspirace pro všechny, kdo hledají osvědčené nástroje v oblasti (lokální) integrace osob s migrační zkušeností. Kritéria pro výběr projektů jsou:

Novost a/nebo potřebnost: projekt představuje inovativní řešení (části) sociálního problému a/nebo se zaměřuje na nová či opomíjená témata. Pozornost je věnována i různým zdařilým přístupům k dlouhodobě přetrvávajícím naléhavým problémům.

Přenositelnost: projekt má potenciál pro replikaci. Přenositelnost projektu či jeho části je vnímána široce včetně adaptace na různý kontext a cílové skupiny. Zejména pozitivně jsou hodnoceny projekty s upscalingovým potenciálem.

Přínosnost: na základě dostupných informací o projektu je odůvodněné se domnívat, že projekt vykázal pozitivní dopad v oblasti integrace osob s migrační zkušeností. Protože nezávislé ověření pozitivního dopadu není možné vždy zajistit, články využívají i informace ze strany příjemců, donorů či různých odborníků.

Články jsou publikovány v rámci projektu Města a inkluzivní strategie a vychází pravidelně na portálu migrace online.

Článek o Ženách na vedlejší koleji (?) je dostupný zde.

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.