Foto

Charitativní běh v červených šatech proti domácímu násilí proběhl Prahou

09/07/19 | Článek

Začátkem července v Praze proběhl již 4. ročník charitativního pražského běhu v červených šatech a se SIMI jsme byli u toho. Více než 40 lidí si oblékli červené šaty a proběhli Prahou. Akci pořádali pražští Hash House Harriers ve spolupráci s organizací ROSA. V průběhu běhu se tak vybírali peníze na podporu obětem domácího násilí, konkrétně na aktivity organizace ROSA, a to provoz azylového domu pro ženy, které jsou oběťmi domácího násilí, a jejich děti, dále na krizovou linku pro oběti násilí a poskytování odborného poradenství obětem trestných činů.

Pracovníci SIMI se též dlouhodobě věnují problematice domácího násilí a právě proto běželi také. Cizincům a cizinkám SIMI nabízí právní, sociální a psychosociální poradenství, rodinné poradenství, vzdělávání v rámci kurzů a seminářů nebo telefonické či emailové konzultace. Dlouhodobě SIMI spolupracuje s organizacemi ACORUS či ROSA.

A co vlastně běh v červených šatech, neboli Red Dress Run znamená a jak tato aktivita vznikla? Hash House Harriers je totiž největší síť běžeckých nadšenců na světě. Česká odnož vznikla v Praze v roce 1984. Od roku 1987 dostávají hasherské aktivity také charitativní rozměr, a to právě vznikem Red Dress Runu. Ten vznikl úplnou náhodou, když se pravidelného běžeckého setkání hasherů z jihu Kalifornie zúčastnila dáma oděná do červených šatů a vysokých podpatků v domnění, že půjde o plážovou párty. Změna formátu akce ji ale nevykolejila a k překvapení všech běh absolvovala i přes ne úplně ideální běžecký outfit. Další rok se do červených šatů oblékli už všichni hasheři. Více o tradici Red Dress Run se dozvíte zde http://nolareddress.com/.

Protože Red Dress Run byl tento rok pořádán i organizací ROSA, problematika domácího násilí se tak mohla dostat více do povědomí české veřejnosti. Z průzkumu společnosti SocioFactor z roku 2015 totiž vyplývá, že česká veřejnost nemá jasno v tom, co je domácí násilí. V průzkumu bylo například zjištěno, že lidé v Česku nedokážou většinou rozpoznat, co je běžný rodinný konflikt a co už týrání. Ve zmíněné sociologické sondě oslovili odborníci na 1500 respondentů z celé republiky a zjistili, že obětí tohoto typu násilí se stala v Česku každá šestá žena a dvaadvacátý muž. Více viz článek na iRozhlasu.

Praxe neziskových organizací potvrzuje, že obětí domácího násilí bývají nejčastěji ženy, a to bez rozdílu věku, země původu, dosaženého vzdělání nebo povolání. Ženy-cizinky jsou ještě zranitelnější kvůli jejich závislosti na násilném partnerovi, Čechovi či cizinci, zejména v otázkách pobytu (například pokud má žena přechodný pobyt za účelem sloučení rodiny), financí, ale mnohdy jde také o závislost sociální. Ženám na rodičovské dovolené například chybí sociální síť kontaktů v podobě příbuzných a kamarádek, kterým by se mohly svěřit. Více o zkušenostech SIMI v oblasti domácího násilí v migraci se dočtete na stránkách SIMI – Nebudu obětí.

Pomoc ze strany státu týraným ženám a obětem sexuálního násilí je v Česku však stále malá. Ještě loni rozděloval Úřad vlády na podporu rovnosti žen a mužů 7 milionů korun, letos to byly již pouhé 4 milióny a příští rok to mají být jen 2 miliony. Více k tématu na stránkách České ženské lobby - https://czlobby.cz/.

O tom, že problematika je v Česku podceňována, svědčí i diskuze nad ratifikací Istanbulské úmluvy, která je především Úmluvou proti násilí na ženách. Úmluva přednostně usiluje o vyřešení závažného problému porušování lidských práv, který představuje násilí na ženách a domácí násilí. Jejím cílem je ochrana a pomoc obětem, efektivní stíhání pachatelů a prevence. Preventivní přístup míří na informování a vzdělávání tak, aby ve společnosti i rodinách převažoval vzájemný respekt. ČR je mezi posledními státy Rady Evropy, které k ní zatím nepřistoupily. Přečtěte si více, proč by Česká republika měla přistoupit k její ratifikaci.

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.