Foto

Ženy, chudoba a migrace

08/10/19 | Článek

Globální změna klimatu nejsou jen tající ledovce a stoupající hladiny oceánů. Lidstvo je součástí komplexního ekosystému a jeho změny dopadají především na nejchudší obyvatelstvo, které celosvětově tvoří ze 70 % ženy. V důsledku jsou ženy třikrát častěji oběťmi živelných pohrom, jsou více ohroženy nedostatkem vody a jídla a dalšími bezpečnostními riziky spojenými s migrací. Již dnes tak ženy tvoří 80 % klimatických uprchlíků. Přesto, že na ně klimatické změny dopadají hůře, jsou ale zřídka zahrnuty do vytváření politik udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

O tom, jak dopadnou klimatické změny na Česko, se zvláštním přihlédnutím k genderovým aspektům, se debatovalo v Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR v rámci Noci vědců a vědkyň, která proběhla 27. září. Co debata přinesla?

Jaké máme limity? Jak na to reagujeme? Jsme připraveni? Poslechněte si záznam z debaty zde.

O tom, jak dopadnou klimatické změny na Česko, se zvláštním přihlédnutím k genderovým aspektům, debatovali odbornice a odborníci na environmentalismus Eva Richter (Kyselá), Vojtěch Pecka, Dava Vačkářů a Iva Zvěřinová.

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.