Foto

Společně bez násilí - Konference na téma potírání násilí

19/10/19 | Článek

    

Konference na téma potírání násilí na ženách a domácího násilí

  • 25. listopadu 2019, 10:00 – 16:00 hod
  • Konferenční prostory Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Fyzické a nebo sexuální násilí zažila každá třetí Češka. V České republice existují kvalitní služby pro oběti i osoby ohrožené násilím. Stále však chybí komplexní provázání a lepší spolupráce všech aktérů. 

Na konferenci vystoupí experti a expertky věnující se tématu násilí na ženách a jeho prevenci z řad neziskových organizací i státní správy. Společně budou hledat odpovědi na otázky: Jaká jsou účinná preventivní opatření v oblasti násilí na ženách a domácího násilí? Jaká je situace u nejvíce zranitelných skupin žen a jak jim můžeme pomoci? Jak vypadá situace žen u nás z pohledu pomáhajících organizací? S čím se potýkají pomáhající organizace a lidé, kteří v nich pracují? A v čem konkrétně pomůže přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy?

Záštitu převzala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a Magistrát hlavního města Prahy zastoupený Petrem Hlubučkem, radním Prahy pro bezpečnost.

PROGRAM KE STAŽENÍ

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.