Foto

PETICE: Zdravotní pojištění pro všechny děti

25/09/20 | Článek

Věděli jste, že mnoho dětí v Česku je vyloučeno z veřejného zdravotního pojištění? Že ženy, které porodí v nemocnici, si spolu s novorozencem mohou odnést statisícové dluhy za úkony, které jim pojišťovna odmítla uhradit? Tato praxe se týká migrantů a migrantek, kteří tu žijí a pracují, je v evropském měřítku ojedinělá a nepřináší užitek nikomu, kromě soukromých zdravotních pojišťoven. Současná situace přitom dopadá nejtíživěji hlavně na nejvíce zranitelné skupiny migrantů (děti, těhotné ženy, chronicky nemocné osoby, seniory). Připojte se k petici iniciované samotnými migranty a migrantkami, kde žádají pouze o to, aby jejich děti nebyly diskriminovány v poskytování zdravotní péče.

Jít s kartičkou zdravotní pojišťovny k lékaři a nechat se ošetřit není pro všechny obyvatele ČR samozřejmostí. Problém je to pro mnoho desítek tisíc migrantů a migrantek ze zemí mimo EU, kteří v ČR dlouhodobě legálně pobývají například za účelem podnikání, rodinného soužití či studia. Jsou vyloučeni ze systému veřejného zdravotního pojištění a současně mají povinnost kupovat si zdravotní pojistky od komerčních pojišťoven.

Komerční zdravotní pojištění není dlouhodobě schopno plnit svůj účel, totiž garantovat migrantům potřebnou zdravotní péči a rovněž získat důvěru lékařů a zdravotnických zařízení, že jim poskytnutá léčba bude proplacena. Pojistné podmínky komerčních pojišťoven totiž mnoho úkonů zdravotní péče – ať už přímo či nepřímo – z úhrady vylučují. Pokud migrant již nemocen je (například má cukrovku nebo se narodí dítě se zdravotní komplikací), komerční pojišťovny jej ohledně této nemoci nepojistí, popř. jej mohou odmítnout pojistit úplně. Na pojišťování migrantů vydělává před pobočkami Ministerstva vnitra, kde si migranti vyřizují žádosti o povolení či prodloužení pobytu, řada pochybných zprostředkovatelských subjektů. Pro odpor dotyčných pojišťoven, které se snaží udržet si své zisky, se dlouhodobě nedaří pojišťování migrantů kultivovat. 

Na problém vyloučení některých migrantů žijících v ČR z veřejného zdravotního pojištění již dlouhodobě poukazuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Nedávno paní Inessa Vasilevskaya byla iniciátorkou petice za vstup dětí všech pracujících v ČR do systému zdravotního pojištění, kde předsedovi vlády píše: „Obracím se na Vás s prosbou o ukončení diskriminace našich dětí. Platíme stejné daně jako občané České republiky a nikdy nebereme dávky v nezaměstnanosti. Studujeme jazyk, respektujeme jedinečnou kulturu země, důsledně dodržujeme české zákony, integrujeme se do české společnosti. Abychom se mohli stát její platnou částí, svěřili jsme vám i to nejcennější, co máme, budoucnost našich dětí. Nyní žijeme s Damoklovým mečem nad našimi rodinami po dlouhých 5 let, než dostaneme povolení k trvalému pobytu v České republice. Teprve pak si můžeme být jisti, že naše děti dostanou potřebnou lékařskou pomoc a jejich budoucnost nebude ohrožena rizikem nezvládnutelné finanční zátěže, pokud onemocní..."

Pokud i vy chcete změnit způsob pojišťování migrantů a migrantek, můžete připojit svůj podpis pod petici zde: https://www.petice.com/petice_za_vstup_dti_vech_pracujicich_v_r_do_systemu_zdravotniho_pojitni

Zajímá vás tato problematika a chtěli byste se o tom dozvědět více? Přečtěte si rigorózní práci p. Dobiášové Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice“.

#Migrantkymeziženami

Článek vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami 2020“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR, a to v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.