Foto

Jak pomáhat uprchlicím v boji s násilím?

01/12/20 | Článek

V reakci na tzv. migrační krizi z nedávných let se německá organizace SOLWODI spojila s dalšími evropskými organizacemi, aby společně otevřely neviditelné téma násilí na základě pohlaví u žen s uprchlickou zkušeností. Ze společného projektu vznikly materiály k tématu násilí pro tyto ohrožené ženy nebo příručka s poradenskými metodam pro osoby z pomáhajících profesí.

Násilí na základě pohlaví (nebo také genderově podmíněné násilí, anglicky gender-based violence) představuje zásadní porušování lidských práv a do značné míry se týká žen. Jde o celosvětový problém, proti němuž se bojuje na některých místech intenzivněji a na některých méně. V Evropské unii se pozornost vůči násilí na základě pohlaví v posledních letech zvyšuje a obzvlášť citelně se dotýká žen ve ztížených životních situacích, mezi něž se řadí právě ženy v postavení uprchlic či žadatelek o azyl (mezinárodní ochranu).

Násilí na základě pohlaví zahrnuje různé formy násilného jednání, od nucených svateb,přes znásilňování a sexuální obtěžování až po fyzické útoky, psychické týrání či pronásledování. V mnoha případech se tyto různého formy násilí dějí mezi osobami blízkými, kdy se pak jedná o domácí násilí. Osoby ohrožené tímto násilím však často nemají potřebné informace ani možnosti svou situaci řešit. U žen s uprchlickou zkušeností to platí dvojnásob.

Rada Evropy již v roce 2015 zdůrazňovala, že ženy bez jistého pobytového statusu postrádají prostředky i přístup ke službám, které by je informovaly o nezákonnosti násilného jednání, jemuž čelí, stejně tak o možných způsobech řešení. V důsledku toho se napadené osoby méně obracejí na policii či žádají o pomoc jinde, čímž se prodlužuje doba, během které jsou vystaveny násilí.

V průběhu tzv. migrační krize obava z tohoto scénáře ještě zesílila. To vedlo německou organizaci SOLWODI ve spolupráci s dalšími organizacemi k vytvoření projektu, který by přispěl k posílení pomoci určené ženám, které se během jejich cesty do Evropy ocitly ve velice zranitelné situaci. Projekt „Spoluvytváření poradenských metod pro oběti násilí na základě pohlaví z řad uprchlic byl realizován v letech 2017 až 2019 a zapojily se do něj organizace ze zemí, po jejichž území vedou hlavní uprchlické trasy: Itálie, Kypr, Řecko, Chorvatsko, již zmíněné Německo a Finsko.

Zapojené organizace měly za cíl formulovat poradenské metody, které by sloužily jak poskytovatelům služeb a poraden, tak samotným uprchlicím. Tyto metody shrnuje příručka pro školení v oblasti násilí na základě pohlaví proti uprchlicím. Určena je sociálním pracovníkům, právníkům, psychologům, lékařům,zdravotníkům a dalším lidem, kteří se setkávají s uprchlicemi v rámci výkonu své profese. Podrobnější informace o různých formách násilí na základě pohlaví, které postihují uprchlice, jsou uvedeny v poradenské příručce pro oběti. Ta vznikla na základě rozhovorů s pracovníky se zkušenostmi v dané oblasti. Příručky doplňuje výzkumná zpráva zaměřená na otázku, proč se k obětem násilí na základě pohlaví z řad žadatelek o azyl nedostává potřebná systémová podpora. V neposlední řadě byly vyhotoveny informativní materiály v perštině, francouzštině, paštštině, arabštině, kurdštině či urdštině.

 „Víte, že v Evropě jsou tyto činnosti nezákonné?“ „Posilujte svá práva,“ píše se v textu pod jednoduchými obrázky, které znázorňují různé formy genderově-podmíněného násilí. Kromě toho je ženám také k dispozici facebooková stránka, kde si mohou dohledat aktuální informace z činnosti zapojených organizací či tematicky zaměřené události.

 

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.