Foto

Je legální, aby občanky třetích zemí podstoupily v ČR interrupci?

23/02/21 | Článek

Díky nedávnému zpřísnění potratové politiky v Polsko, české aktivitsky pomáhající polským ženám narazily na problém s nejednoznačným výkladem tuzemského zákona ohledně umělého přerušení těhotenství pro cizinky, který se řeší už řadu let. Ministerstvo zdravotnictví věc vyjasnilo prohlášením ze dne 18.2., dle kterého "občanky Evropské unie mohou legálně v ČR podstoupit umělé přerušení těhotenství. A to i v případě, že by do naší země přicestovaly pouze za tímto účelem a strávily tu jen několik málo dní.“ Jenomže v praxi kupříkladu Česká lékařská komora – a řada zdravotnických zařízení – tento výklad odmítá a dál tvrdí, že interrupce provedená cizinkám bez trvalého pobytu v ČR je v rozporu se zákonem. Společně s Migračním Konsorciem se SIMI ptá, zda je legální, aby občanky třetích zemí podstoupily v ČR interrupci?

Zdravotnická zařízení v ČR často odmítají provedení umělého přerušení těhotenství na vlastní žádost u migrantek ze třetích států s dlouhodobým pobytem v ČR. Odůvodněním je, že zákon neumožňuje provedení umělého přerušení těhotenství cizinkám bez trvalého pobytu v ČR. Konsorcium a SIMI s touto interpretací nesouhlasí a žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o jednoznačné vyjádření a nápravu neuspokojivé praxe.

Dle našeho názoru z § 10 zákona č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, vyplývá, že cizinky ze zemí mimo EU, které mají na území ČR udělený dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání, za účelem studia nebo za účelem sloučení rodiny s partnerem zaměstnaným v organizacích se sídlem v ČR, mají tím pádem právo na umělé přerušení těhotenství na vlastní žádost ze stejných podmínek jako občanky ČR. Stejné právo zřejmě patří i žadatelkám o mezinárodní ochranu (na základě fikce trvalého pobytu po dobu trvání řízení o udělení mezinárodní ochrany). .

Konsorcium se již v červnu 2020 obrátilo na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o vyjasnění, ale odpověď doposud neobdrželo. Víme však, že v dopisu poslanci Františku Kopřivovi ze dne 26.11.2020 (č.j. MZDR 48751/2020/2/NZ) ministerstvo uvedlo: „Umělé přerušení těhotenství na žádost ženy je jednoznačně možné provést cizinkám s trvalým pobytem v ČR, dále těm, které pracují v orgánech a organizacích se sídlem v ČR, nebo jsou rodinnými příslušníky, členkám rodin pracovníků těchto orgánů a organizací. Dále je možné provést umělé přerušení těhotenství na žádost ženy cizinkám, které v ČR studují, které zde mají povolení k pobytu.“   

V únoru 2021 Ministerstvo zdravotnictví toto stanovisko popřelo a publikovalo Prohlášení, ve kterém konstatuje, že „uvedená odpověď obsahuje závěry, které nejsou v souladu s platným právem“.

Předpokládáme, že údajně „chybné závěry“ se týkaly pouze práva na umělé přerušení těhotenství na žádost ženy ve vztahu k občankám členských států Evropské unie, ale pro sjednocení zdravotnické praxe a prevence diskriminace je důležité, aby Ministerstvo zdravotnictví uvedlo veškeré nejasnosti na pravou míru. Žádáme proto o vypracování a zveřejnění stanoviska, které vyjasní práva cizinek na umělé přerušení těhotenství na žádost ženy jak u občanek EU, tak u občanek třetích zemí s různými typy pobytů v ČR. 

Dopis s žádostí byl odeslán k rukám ministra Blatného 22.2.2021, ale odpověď jsme zatím neobdrželi.

Zdroj: https://migracnikonsorcium.cz/cs/je-legalni-aby-obcanky-tretich-zemi-podstoupily-v-cr-interrupci/

Více ke zdraví v migraci najdete také na webové stránce: www.ferovamigracnipolitika.cz. Měníme systém s odvahou!

active-citizen-fund_logolink_sirka-page-001-1_1587992166.jpg

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.