Foto

Jak Xenia propojuje a podporuje ženy ve VB?

27/03/21 | Článek

Za zábavnou a efektivní výuku angličtiny pro migrantky byla několikrát oceněna organizace „Xenia“ z Velké Británie. Ta pravidelně pořádá bezplatné sobotní workshopy pro migrantky a azylantky, které těmto ženám poskytují bezpečné prostředí, možnost rozvíjet mluvený anglický jazyk a obousměrnou sociální interakci. Základní myšlenkou organizace je propojení, sdílení a společné učení se. 

SIMI uspořádalo několik online výměn s touto organizací, které představíme v minisérii článků. První díl je o vzniku organizace, jaké je její poslání a co vedlo zakladatelky k pořádání jazykových workshopů pro uprchlice a migrantky žijící ve Velké Británii. 

Místem konání těchto setkání je londýnské muzeum Hackney, jehož prostory byly záměrně vybrány díky jejich přístupnosti, jelikož nabízí vhodný prostor pro sdílení příběhů ze života těchto žen, které se mohou účastnit i se svými malými dětmi. Skupinu lektorek tvoří směsice zkušených učitelek a dobrovolnic, které se starají o to, aby integrace probíhala obousměrně. Cílem workshopů Xenie je zvýšení sebevědomí migrantek v angličtině, navázání nových přátelství a vytvoření komunity.

Organizaci založila Theodora Cadburyová, mladá Britka, která si v rámci práce v neziskovém sektoru uvědomila nedostatek prostředků pro naučení se angličtiny, s kterým se potýkaly londýnské migrantky, kde tyto ženy často žily v jednojazyčných komunitách. První setkání organizace Xenia proběhlo v roce 2016 a od té doby se organizátorky, mezi něž patří i ty bez předchozích zkušeností s výukou angličtiny, věnují vývoji a zlepšování vysoce efektivní metody na podporu studia anglického jazyka a vytváření spojení mezi ženami z různých prostředí.

Setkání jsou zcela nezávazná a je jen na ženách, zda budou chodit pravidelně, nebo ne. Neočekává se od nich, že se dostaví na každý workshop. Organizace Xenia jim poskytuje prostředí bez odsuzování, což je velmi důležité, a dobrovolnice pomáhající s třídami jsou také všechny ženy. Skupinu tvoří jak ženy, které se anglicky teprve učí, tak ženy, které hovoří plynule. Platí zde princip, že všechny účastnice jsou si navzájem rovny, takže role „učitelka“ či „studentka“ neexistují a konverzační témata jsou navržena tak, aby jim rozuměla každá účastnice, bez ohledu na úroveň angličtiny. Každý workshop má své vlastní téma (např. Londýn nebo mapy), které se většinou diskutuje v menších skupinkách. 

Součástí každého workshopu je také facilitátorka, která skupinu provádí různými aktivitami, takže účastnice si před lekcí nemusejí nic připravit ani nastudovat. Vzhledem k omezením kvůli pandemii Covid-19 se setkání v dnešní době konají online přes platformu ZOOM. Na začátku facilitátorka vysvětlí, jak bude schůzka probíhat a jaké jsou hlavní hodnoty organizace Xenia – každý má něco, co může naučit ostatní, a naopak každý se má co naučit od druhých.

Za svůj růst vděčí organizace Xenia odhodlanému úsilí skupiny mladých žen, které toužily po tom osobně se spojit s londýnskými migrantkami, sdílet příběhy a zároveň být součástí skutečné výměny jazyka a mezikulturního učení.

Hlavním dopadem organizace Xenia je snížení tak izolace mezi migrantkami a zvýšení jejich nezávislosti. Migrantky, které se aktivit organizace účastní, říkají, že tyto workshopy pro ně znamenají příležitost se socializovat, poznat nové lidi a najít nové přátele.

Příští týden se těšte na druhý díl! Přidáme článek, který přiblíží práci Xenia blíže v reportáži z workshopu, které ho jsme se zúčastnili online. 

Fotka: https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/291/British_Academy_IYCDOT_Case_Studies.pdf

Článek vznikl v rámci projektu "Neviditelná síla povstává", která realizuje koalice Sdruženi pro integraci a migraci, o.p.s. (SIMI), Česká ženská lobby (ČŽL), a Ženská romská skupina Manushe pod Slovem 21, za finanční podpory Britského velvyslanectví v Praze.

 

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.