Foto

Azyl a kávu, prosím!

22/04/22 | Článek

Na fotce můžete vidět zleva Amana (Eritrea), Rose (Eritrea) a Kazem (Afghánistán), kteří přebírají přebírají cenu čtenářů Berkeleyan. Jedná se o zakladatele kavárny, která slouží jako přestupní stanice pro žadatele o azyl v Kalifornii. Zajímavý projekt z kalifornské Berkeley pomáhá žadatelům o azyl s integrací ve Spojených státech.

Před pár lety v kalifornském Berkeley otevřel podnik, který lidem mění životy. A nejen dobrou kávou. 1951 Coffee Company je zároveň kavárnou a neziskovou organizací, která pomáhá uprchlickým komunitám ve Spojených státech. Poskytuje pracovní školení a zaměstnání uprchlíkům, žadatelům o azyl a držitelům zvláštních přistěhovaleckých víz a současně vzdělává okolní komunitu o životě a problémech uprchlíků.

Název je odvozen od Úmluvy o uprchlících UNHCR z roku 1951, jež poprvé definovala a stanovila zásady ochrany uprchlíků. V souladu se zněním této úmluvy pracuje 1951 Coffee s uprchlíky, aby jim pomohla překonat specifické překážky, kterým ve Spojených státech čelí při hledání a udržení zaměstnání.

Uprchlíci a azylanti čelí výzvám na pracovním trhu, a zároveň při adaptaci v novém domově. S omezenou znalostí angličtiny a severoamerické kultury, nemluvě o bariérách spojených s (ne)dosaženým vzděláním, je mnohdy obtížné najít zaměstnání v bezpečném prostředí - a migrantům tak hrozí vykořisťování kvůli vízu. Vzhledem k tíživé finanční realitě spojené s přesídlením do USA je nezbytné, aby si uprchlíci a žadatelé o azyl rychle zajistili zaměstnání, které jim poskytne důstojné živobytí.

“Prostřednictvím baristického tréninkového programu, zaměstnáním v naší kavárně překonávají uprchlíci překážky, kterým čelí při snaze o finanční stabilitu potřebnou k seberozvoji. Účastníci programu se naučí více než jen připravovat kvalitní kávu, dostává se jim také průběžné podpory při nástupu na novou profesní dráhu, učí se odborné angličtině a obecně očekáváním a povinnostem spjatým s prací ve Spojených státech”, popisují webové stránky organizace.

Od založení byli v kavárně schopní zaškolit přes 250 baristů z 33 zemí. Kavárna stále funguje a je plná po většinu otevírací doby, díky jejímu umístění jsou zde většinou studenti, ale nechybí ani pracující, co si z kanceláře odskočili na dobrou kávu. Také interiér návštěvníkům připomene, čím je kavárna nestandardní. Po stěnách visí grafiky, které vysvětlují komplikovanou cestu uprchlíků, televizor ukazuje čísla a grafy nejnovější dat o příchozích do Kalifornie. Také je tu korková mapu světa, do které jsou zapíchnuté vlajky, vyobrazující místa odkud baristé pochází.

Kavárna 1951 v České republice?

1951 Coffee může posloužit jako předloha i v Čechách. V současné době v České republice neexistuje podobná organizace, jejíž hlavní zaměření by bylo poskytovat pracovní školení a příležitosti pro migranty. Příchozí tak často musí pátrat na vlastní pěst. Existují u nás organizace, které poskytují migrantům asistenci s hledáním zaměstnání (jako například projekt Podpora cizincům). Nejedná se však o kavárnu, nebo restauraci, která by zaměstnávala pouze migranty a uprchlíky.

Migranti u nás se často musí obracet na známé - pokud vůbec v České republice nějaké mají - a ne vždy mají k dispozici potřebné informace o trhu práce a potřebné kvalifikaci.

V českém kontextu často mluvíme o imigrantech a jejich osobních příbězích jako o jednotlivých případech, které se možná zdánlivě netýkají většinové společnosti. Právě proto, že migranti u nás zdánlivě nejsou součástí veřejného dění a diskurzu, se u nás prohlubují předsudky vůči nim. 

Oproti tomu, do kavárny 1951 lidé dochází velmi často, pokud se tam například  chcete posadit k práci či učení, najít si volné místo je často problém - tak moc populární je zdejší káva a příběhy jejích baristů.

Je otázkou, zda by se v České republice podobný model uchytil. Kavárny a neziskové organizace se zájmem by se určitě našly, ale stejně tak by se našli i hlasití odpůrci projektu. Právě oni a možná i obavy o bezpečnost migrantů by dost možná převážily zřejmé a jednoznačné výhody na iniciativě pro pomoc integraci migrantům u nás.

Více než kdy dřív bychom jako společnost měli uvažovat nad udržitelnou strategií, která by byla transparentní a prospěšná pro všechny strany, jak pro migranty z Ukrajiny nebo odjinud, tak i pro českou veřejnost. Předešlo by se tím často až velmi nebezpečným okolnostem, do kterých migranti z nouze upadnou, jako je práce načerno nebo v nedostačujících pracovních podmínkách.

Další informace:

https://www.1951coffee.com/training-program

https://www.unhcr.org/news/stories/2016/7/5798dda64/california-coffee-project-gives-refugees-grounds-hope.html

https://www.hatefree.cz/clanky/unhcr-vyzyva-cesko-aby-v-ramci-predsednictvi-eu-lepe-chranilo-uprchliky-v-evrope

https://migraceonline.cz/cz/o-nas/aktuality/inspirativni-projekt-podpora-zaclenovani-cizich-statnich-prislusniku-na-trh-prace

https://news.berkeley.edu/2018/10/30/best-coffee-at-cal-1951-coffee-company-where-refugees-serve-up-fine-brew/

Autorka: Aišvarja Eassey

Zdroj fotografie: https://news.berkeley.edu/wp-content/uploads/2018/10/Berkeleyan-1951-coffee_crop.png

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.