Foto

Na koho se v ČR obrátit při střetu s násilím?

06/12/22 | Článek

Během 16 akčních dnů proti násilí na ženách jsme se rozhodli upozornit na to, že je nejen důležité o násilí mluvit, rozeznat ho, varovat před ním nebo se mu snažit zabránit, ale také informovat o možné pomoci obětem. Mezi oběti často patří i ženy-migrantky, které jsou vůči různým formám násilí vzhledem ke svému společenskému postavení a migrační zkušenosti obzvlášť zranitelné. 

Jaké formy násilí existují? 

Násilí páchané na ženách má mnoho různých podob.

Jednou z nich je domácí násilí (fyzické, psychické, sexuální, sociální i ekonomické), které se nejčastěji odehrává v soukromí, v intimních vztazích mezi partnery/manželi. 

Další častou formou násilí na ženách je také sexuální násilí (obtěžování, zneužívání, vykořisťování a znásilnění). Pojem obsahuje všechny sexuální úkony, které se uskutečnily bez souhlasu dotyčné, pod pohrůžkou násilí, byly násilně vynuceny nebo pachatel využil zranitelnosti oběti. 

Jako násilí chápeme také obchodování se lidmi. V takových případech ženy nedobrovolně vykonávají nějaký druh práce pod hrozbou fyzického a psychického násilí, např. prostituci. 

Na co se zeptat sama sebe? 

Mám pocit, že mě někdo fyzicky ohrožuje? Způsobuje mi někdo fyzická poranění? Mám pocit, že mě někdo ovládá a kontroluje? Je v mém okolí někdo, kdo mě opakovaně ponižuje, uráží, zesměšňuje, vyhrožuje a verbálně na mne útočí? Mám pocit, že mě někdo citově vydírá? Mám pocit, že kontrolu nad mou ekonomickou situací má někdo jiný? Existuje někdo, kdo se mě snaží izolovat od rodiny a blízkých? Mám pocit, že mi někdo kontroluje telefon, jak se oblékám, s kým se stýkám, jak trávím čas? Stalo se mi, že bych někdy byla donucena k jakémukoliv nedobrovolnému sexuálnímu úkonu? Mám pocit, že mě někdo pronásleduje?

Pokud minimálně na jednu nebo více otázek odpovídáte ano, měla byste se pokusit vyhledat pomoc.

Kdo mi může pomoct? 

Naše organizace vytvořila seznam linek pomoci a podpůrných služeb pro oběti sexuálního obtěžování, násilí na ženách a vykořisťování. Najdete zde kontakty na dvanáct pražských organizací a popis jejich nabízených služeb, které můžete v případě potřeby kdykoliv využít. Rádi vám například pomohou v:

Kompletní seznam linek pomoci s detailním popisem a kontakty v ČJ zde>> v AJ zde>> v UJ zde>> v mongolštině zde>>

Pamatujte si, že v této situaci nejste samy. Existují různé formy pomoci, proto si vyberte tu, která vám vyhovuje nejvíce. Pokud jste se samy s násilím nestřetly, ale znáte ženu, která ano, dejte jí přečíst tento článek. 

Článek vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., za finanční podpory Úřadu vlády České republiky, a byl kofinancován v rámci projektu „Safety and wellbeing for refugee and migrant women among us" podpořeného z dotace International Rescue Committee. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.