Foto

Ekonomické násilí na migrantkách a uprchlicích: Co to je a jak se bránit

31/05/24 | Článek

Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE) se v jedné ze svých posledních zpráv zaměřil na problematiku ekonomického násilí. Prezentuje důležitá data a praktická doporučení pro ochranu žen, včetně migrantek a uprchlic, zakoušejících tuto mnohdy na první pohled neviditelnou formu násilí. V našem článku se dozvíte, jak ekonomické násilí rozpoznat a jak se mu bránit.

Ekonomické násilí může zažít kdokoliv, nicméně jeho kořeny sahají k genderovým stereotypům a nerovnosti. Je proto považováno za běžnou formu násilí zejména na ženách.

Co je ekonomické násilí?
Ekonomické násilí je jednou z forem domácího násilí. Je to čin nebo chování, které omezuje finanční nezávislost druhé osoby. Osoba, která se dopouští ekonomického násilí, kontroluje nebo ovládá finanční příjmy oběti. To vede k ohrožení ekonomického zabezpečení oběti i její potenciální soběstačnosti. 

Kde se vyskytuje nejčastěji? 

Ekonomické násilí se často vyskytuje v rámci partnerských vztahů, manželství nebo v rodině. Původce násilí v těchto případech zneužívá blízkých vztahů s obětí, protože jeho přístup a kontrola k financím oběti znemožňuje oběti odejít a osamostatnit se. 

Ekonomické násilí nicméně nevyžaduje fyzickou blízkost k původci násilí. To znamená, že může pokračovat nebo začít až po odloučení, např. původce násilí může odmítnout platit alimenty nebo donutit oběť, aby souhlasila s nespravedlivým finančním vyrovnáním. 

Páchání ekonomického násilí v dnešní době usnadňují především digitální technologie, např. kontrolu nebo odpírání financí oběti prostřednictvím internetové bankovnictví.

Typy ekonomického násilí

V partnerských vztazích se ekonomické násilí často vyskytuje současně s dalšími formami domácího násilí (fyzické, psychické a sexualizované). Původci ekonomického násilí využívají ekonomické kontroly, vykořisťování a sabotáže. 

Dotyčná osoba v mnoha případech kontroluje finance oběti a rozhoduje o nich. Např. omezuje přístup oběti k penězům, finančním majetkům i informacím o nich. V některých případech oběť může finance využívat, ale původce násilí kontroluje množství peněz, které utrácí nebo za jakým účelem. Původce jí také může bránit v jakémkoliv rozhodování o svých penězích nebo ve zřízení samostatného bankovního účtu.

Pokud se původce uchýlí k ekonomickému vykořisťování, znamená to, že využívá peněz oběti pro své vlastní účely. Může se stát, že dotyčná osoba bez souhlasu využije jména oběti k půjčení peněz a vystaví ji riziku zadlužení. Dále může dojít ke krádeži nebo poškození majetku oběti, stejně tak jako k jeho nedobrovolnému prodeji. Původce si taktéž bez souhlasu oběti může uzurpovat její mzdu, důchod nebo další formy ekonomické podpory.

V některých případech dochází k tzv. ekonomické sabotáži. To znamená, že původce násilí dělá vše pro to, aby oběť nedosáhla finanční nezávislosti ve smyslu získání nebo udržení zaměstnání nebo vzdělání. Zároveň může důstojný život oběti ohrozit odmítnutím povinnosti přispívat na péči o děti.

Je nutné také upozornit, že některé formy ekonomického násilí nemusí zapadat do tří výše uvedených kategorií, nebo se mohou navzájem prolínat. Ekonomické násilí se může projevovat odlišně na základě kultury, společnosti nebo institucí.

Kdo je nejvíce ohrožen?
Ekonomické násilí často zasahuje ženy v heterosexuálních vztazích. Dle průzkumu o násilí páchaném na ženách v průměru 12 % žen v EU zažilo ekonomické násilí ze strany partnera. 

Ekonomické násilí představuje vyšší míru zranitelnosti u marginalizovaných skupin, jako jsou etnické menšiny, migrantky/i, osoby se zdravotním postižením a další.

Dopady ekonomického násilí

Ekonomické násilí je často skryté a těžko rozpoznatelné, nicméně oběť může hluboce zasáhnout. Oběti se ocitají bez možnosti se osobně a profesně rozvíjet. Mohou jim hrozit dluhy, bezdomovectví a tíživá nejistota ohledně budoucnosti. Chudoba způsobená ekonomickým násilím v mnoha případech ničí fyzické i duševní zdraví, omezuje přístup k lékařské péči a otevírá dveře závislostem. Psychické dopady jsou závažné, vč. pocitů beznaděje, úzkosti a deprese, které v nejhorším případě mohou vést k sebepoškozování a sebevraždě.

Jak se bránit?

V případě, že zažíváte ekonomické násilí, můžete kontaktovat linky důvěry a organizace zaměřené na pomoc obětem genderově podmíněného násilí a domácího násilí, a učinit další důležité kroky na cestě k vašemu bezpečí a finanční nezávislosti: 

  • Vyhledejte pomoc a podporu: Kontaktujte místní organizaci pro oběti domácího násilí. Ta vám může pomoci promyslet si další kroky, například najít bezpečné ubytování, a poskytnout vám potřebnou podporu. Pokud máte obavy o svou bezpečnost, existují linky důvěry pro oběti domácího násilí. Fungují nepřetržitě, v případě potřeby tak můžete volat kdykoliv.

  • Udržujte si přehled: Zkuste si udělat přehled o tom, jaká je vaše finanční situace. Sepište si, jaký je váš majetek, jestli máte nějaké vlastní finance a úspory, a jaký majetek případně vlastníte společně s člověkem, který na vás ekonomické násilí páchá. Pakliže je to relevantní, důležitý je také soupis půjček, hypoték či dluhů na vaše jméno.

  • Dokumentujte důkazy: Začněte shromažďovat důkazy o ekonomickém násilí, kterému jste vystavena. Mohly by se vám hodit např. výpisy z bankovních účtů a z kreditních karet, faktury a účtenky, textové zprávy, e-maily a další korespondence s původcem násilí, fotografie nebo videa dokazující škody na vašem majetku a další.

  • Zajistěte si finanční bezpečnost: Pokud je to možné, otevřete si vlastní bankovní účet, o kterém původce násilí neví. Můžete také změnit hesla ke svým bankovním účtům a debetním/kreditním kartám, popřípadě kontaktovat své bankovní instituce a informovat je o situaci. Mohou vám nabídnout ochranu před zneužitím vašich účtů. V případě zadlužení můžete vyhledat odborné finanční poradenství.

  • Myslete na svá práva: Zvažte vyhledání právního poradenství. Právník vám může pomoci s ochranou vašich práv, majetku i vaší osoby.

  • Pečujte o vaše duševní zdraví: Ekonomické násilí může mít vážné psychické a emocionální dopady. Je důležité vyhledat podporu, ať už v kruhu rodinném, svém okolí či u profesionálů, abyste se mohly vyrovnat s traumatem.

Ekonomické násilí často probíhá současně s jinými formami násilí. Pokud jste v bezprostředním nebezpečí, již dále nevyčkávejte a volejte policii na čísle 158.

Pamatujte:

  • Nenesete vinu za ekonomické násilí, kterému jste vystavena.

  • Máte nárok na pocit bezpečí a finanční stability.

  • Existuje pomoc a podpora. Nebojte se o ni požádat. 

(Zdroj) Kompletní zpráva k přečtení zde>>

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.