Archiv článků

Celkem: 168 | ..9 10 11 12 13 14 15 16 17..

Problematika důchodů pro azylanty, příběh Lidy Simonian z Arménie

Foto

Přetrvávajícím problémem stárnoucích azylantů v ČR je řešení otázky jejich hmotného zabezpečení, zejména přiznání starobního důchodu. V následujícím rozhovoru s arménskou azylantkou Lidy Simonian nabízíme stručný vhled do problematiky jak z hlediska žadatele, tak z pohledu odpovědných zástupců státu. Pro vážné zájemce o komplexnější informace na danou problematiku uvádíme v článku citace z příslušného zákona a webové odkazy. Více

Dvojjazyční asistenti pedagoga - příběh paní Svitlany

Foto

Paní Svitlana Popovič pochází z Ukrajiny. Ve své rodné zemi strávila 25 let. Vystudovala tam vysokou školu a získala diplom z oblasti agrobiologie. Stejně jako většina lidí po škole i ona chtěla vyzkoušet něco nového. Proto odjela se svým přítelem do České republiky. Ale protože nic není tak lehké, jak se zdá, vzhledem k jazykové bariéře najednou musela vykonávat úplně jinou práci, než za kterou sem přijela. Jelikož však na jejím pracovišti byli převažně Češi, paní Svitlana si rychle osvojila základní fráze pro běžnou komunikaci. Právě díky každodennímu styku s ostatními zaměstnanci si svoji znalost českého jazyka osvojovala více a více. Po nějakém čase paní Svitlana odešla na mateřskou dovolenou se svojí dcerkou. Jednoho dne k ní přišla na návštěvu kamarádka, která čerstvě absolvovala kurz pro asistenty pedagoga. Zmínila se o organizaci META, o. p. s. a o jejich činnosti. A tím okamžikem pro paní Svitlanu začal úplně nový život.  Více

PŘÍBĚH: Dana Němcová vzpomíná na bosenské uprchlice

Foto

Historicky první uprhlíci, o které se Dana Němcová, disidentka a mluvčí Charty 77, jedna ze zakladatelek nevládních organizací zabývajících se migrací a bývalá psycholožka Poradny pro uprchlíky, postarala, pocházeli ze Sarajeva. Byly to dvě rodiny i s dětmi, a protože začátkem devadesátých let československý stát ještě nebyl připravený, aby mohl uprchlíky z válečného území někde ubytovat, rodiny skončily u Dany doma.  Více

VÝSTAVA: Když jehla vyšívá srdcem

Foto

V prostorách občanského sdružení Lastavica v pražské Opletalově ulici číslo 16 se nedávno konala výstava, která znovu propojila některé osobnosti z projektu SIMI „Ženy na vedlejší koleji (?)“. Především se jedná o Gordanu Momičovou a Zvjezdanu Marković, protagonistky úspěšného stejnojmenného filmového dokumentu, který natočila režisérka Theodora Remundová. Pravdou ale je, že ani jedna z nich se necítí být ve společnosti na vedlejší koleji a dělá všechno proto, aby to svými počiny potvrdila. Více

Když utíkáte je pro vás spása dojít cíle

Vesna Peulić je jednou z žen, které odešly během jugoslávské války z oblasti Bosny a Hercegoviny. Ozbrojený konflikt mezi Srby, Chorvaty a Albánci trval řadu let. Na jeho počátku stály neschody mezi jednotlivými národy, vypjatý nacionalismus a špatná finanční situace celé Jugoslávie. Na konci se pak nacházela rozpadlá země, především zničená území, lidé bez domova a na sto tisíc mrtvých.  Více

Žadatelé, strpitelé a další příchozí: sociální práce s lidmi hledajícími ochranu v České republice

SIMI za 25 let existence prošlo již několik uprchlických vln, ostatně příchozí z válkou zmítané bývalé Jugoslávie dali impulz k zahájení činnosti organizace v roce 1992. Současná celoevropská uprchlická vlna je oproti těm předchozím výjimečná svým rozsahem, ale také podobami mediální, politické a veřejné reflexe. Přestože do Česka neproudí žádné rekordní množství uprchlíků, téma u nás budí silně polarizované vášně. Pro pracovníka SIMI se bohužel stalo realitou, že nehájí pouze zájmy klientů, ale též sebe před nenávistnými útoky veřejnosti. Na druhou stranu je to právě veřejná solidarita, která usnadňuje řadě našich klientů zvládání obtížných začátků v České Republice. Více

Po 25 letech vzpomínáme na válečné obléhání bosenského Sarajeva

Foto

Letos 5. dubna uběhlo již 25 let ode dne, kdy padly první oběti při obléhání bosenského hlavního města Sarajeva bosensko-srbskými silami, které nakonec trvalo celých 1425 dní. Více než 10 000 obyvatel zemřelo v důsledku ostřelování nebo jiných hrůz blokády, vůbec nejdelšího obléhání nějakého hlavního města v historii moderního válčení.

Nejen na obléhání Sarajeva, ale vše kolem války i útěky před ní, dodnes bolestně vzpomínají snad všichni, co si to zažili. My zde přinášíme výpovědi žen, které v 90. letech našly svůj druhý domov v České republice a dosud zde žijí. SIMI ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze s nimi nedávno provedlo výzkum, ve kterém jsme sledovali vliv uprchlické minulosti na osobní životní trajektorie těchto žen, zejména pokud jsou ve vyšším věku a v důchodu. Více

PŘÍBĚH: Zručná paní Gordana se práce nikdy nebála, zůstává aktivní i v důchodu

Foto

Paní Gordana Momićová pochází z Jugoslávie, ale v České republice žije už 23 let a jejím zdějším domovem se stal Liberec. K odchodu do České republiky ji přimělo zásadní dilema, kdy se její syn po vypuknutí konfliktů v Jugoslávii musel rozhodovat, zda bude bojovat za Chorvaty nebo za Srby, přičmež na obou stranách měl rodinu. Do Liberce se přestěhovali poté, co si tam syn našel práci sanitáře v nemocnici. Gordana také začala shánět práci, ale bez znalosti jazyka to bylo těžké, tak začala jako uklízečka. Oba se museli hodně ohánět – syn pracoval i o svátcích, ona měla dvě práce. Přesto teď Gordana dostává celkem důchod 7000 Kč z ČR i z Bosny. Čas v důchodu si dnes krátí v Centrálním klubu seniorů Komunitního střediska Kontakt Liberec. Více

PŘÍBĚH: Mexická dokumentaristka Mónica Marquéz

Foto

Mónica Marquez přijela do Česka původně za láskou a studiem. Dnes působí v neziskových organizacích pracujících s cizinci jako interkulturní pracovnice, tj. asistuje a tlumočí cizincům při jednáních s úřady. V rozhovoru s redaktorkou Českého rozhlasu Gorankou Oljaća vzpomíná na to, jak se učila mluvit česky s nynější tchýní, jak ji Češi považují za Indiánku či také řeší svůj vnitřní boj, že ona sama se tady cítí být doma, ale společnost ji pořád bere jinak. „Zamilovala jsem se. Mám českého manžela už 8 let. Nejdřív jsem přijela sem studovat, protože jsem byla zamilovaná a už po roce jsme se vzali. No a pořád jsem tady.“ Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.