Archiv článků

Celkem: 168 | ..11 12 13 14 15 16 17 18 19

PŘÍBĚH: Aktivní důchodkyně z Ruska Natálie Kolíková

Natálii je přes 60 let. Do Čech přišla již v důchodovém věku. „Jsem důchodkyně, v Rusku jsem pracovala od 16 let, tak už asi dost. Přišla jsem za manželem, syn žije v Rusku. Syn ale nepracuje, má tři děti, tak si nemyslím, že je tam šťastný.“ Její manžel je již v důchodu, a protože je to Čech, rozhodli se důchod strávit v České republice. Manžel pracoval na plynovodu na Krymu, tam se také poznali. I když byl v Rusku jako doma, na důchod se chtěl vrátit do Čech. V Praze žijí již 6 let.  Více

Informační servis STP pro seniory pokračuje

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. (STP) průběžně zveřejňuje na svých internetových stránkách informace pro seniory zaměřené na sociální oblast, kulturu, vzdělávání, zdraví a sport, aj. Díky tomuto informačnímu servisu mohou senioři získávat užitečné kontakty, nabídky a přehled v oblastech vztahujících se k jejich každodenním potřebám. Informace také rozesíláme e-mailem, aby k nim zájemci měli snadnější přístup. Více

Černý protest (nejen) v Polsku

Byť to tak na první pohled nevypadá, důvodem k migraci žen se však někdy může stát i nepříznivá národní legislativa, která zásadním způsobem omezuje jejich lidská práva. Tuto hrozbu obsahoval i nedávný případ návrhu zákona polského parlamentu, který měl zpřísnit už tak velmi restriktivní zákon o umělém přerušení těhotenství, a to včetně zpřísnění trestnosti potratů jak u matky, tak i u osoby, která u zákroku asistovala včetně lékaře. Tento návrh zákona rozpoutal silnou reakci polských i zahraničních žensko-právních organizací, některé naše pracovnice jej také podpořily podpisem této petice. Více

PŘÍBĚH: Učitelka hudby z Ukrajiny Tamara Selebinky

„Učila jsem děti hrát na lidové nástroje: harmonika (knoflíková) a akordeon (klávesová harmonika). Také jsem byla dirigentka sboru a orchestru, to sem dělala na Ukrajině. Vedla jsem na velvyslanectví nedělní školu a tam sem sestavila ansábl, sbor. To se mi líbilo, nebyla to ale placená práce. Vedla jsem tam pěvecký sbor a byla sem zodpovědná za chod té nedělní školy. Byla to církevní škola, takže probíhala v sobotu a v neděli a záhy se to tomu velvyslanectví přestalo líbit, protože 15-16 leté děti dělaly hluk a oni chtěli odpočívat, protože to bylo v domě, kde ostatní lidé bydleli. Tak nám řekli, abychom si hledali místo jinde, jenže to už bylo potřeba platit nájem. No, a rodiče si jej nemohli dovolit kvůli ekonomické krizi, a tak se nám ta nedělní škola rozpadla. Teď toho lituju, že ta nedělní škola nepokračovala. Mohla jsem ten sbor rozvíjet a bylo by to čím dál lepší, protože pěvecký sbor potřebuje hlavně praxi. Mohli jsme ukázat tu naší kulturu naší menšiny, či vlastně menšin, protože sbor navštěvovali Rusové, Arméni a další.“ Více

Zpravodaj SIMI - Gender v migraci I

Přinášíme vám první číslo zpravodaje věnovaného problematice dosud relativně neznámé či nepříliš řešené, která ovšem i v souvislosti s aktuálním děním ve světě nabývá na rozměrech i důležitosti – genderu v migraci. Pod tímto pojmem si lze jednoduše představit ženy v migraci či otázky rovnosti žen a mužů v souvislosti s migrací – ať již mezi sebou navzájem či také ve vztahu ke společnosti hostitelské země. Více

Zákaz burkini ve Francii: Jak to bylo?

Jistě jste zaznamenali v médiích, že během letošního léta byl zaveden některými francouzskými přímořskými městy (např. Nice, Cannes) zákaz nošení burkin jako oděvu, kterým jeho nositelky zjevně projevují svou náboženskou příslušnost. Francouzští primátoři tak reagovali na teroristický útok v Nice za účelem udržení pořádku, bezpečnosti a veřejného zdraví. Zde přinášíme stručné shrnutí, co zákaz burkin vyvolal v místní společnosti. Více

ŽENY OD VEDLE - Příběhy 4 statečných žen

Čtyři ženy, čtyři životní osudy, které ovlivnila válka. Krátké medilonky protagonistek z dokumentárního filmu ŽENY OD VEDLE zachycují příběhy paní Gordany, Kadry, Vesny a Zvjezdany a jejich vyprávění o tom, jak v 90. letech utekly z válkou rozvrácené Jugoslávie do České republiky. Stejně jako ve filmu se i zde můžete skrze osobní vzpomínky a vyprávění těchto žen seznámit s jejich životními příběhy, od útěku z Bosny a Hercegoviny, přes těžké hledání práce a boj o přežití v cizí zemi, po bilancování toho, jak nový život proměňoval jejich rodiny i sociální postavení. Na hlubší rovině, z perspektivy dvaceti let života v novém domově,  příběhy vypovídají také o tom, jaké zásadní, často nenávratné změny přináší uprchlictví. Více

Jste migrantka žijící v ČR a neumíte vyřešit nějakou životní situaci?

Přijďte se poradit do SIMI!

V SIMI se dlouhodobě věnujeme specifickým potřebám žen migrantek a hledáme s nimi cesty ke spokojenému životu v ČR bez vícenásobné diskriminace. Nabízíme Vám přímou právní, sociální a psychosociální pomoc. Základní oblasti naší podpory a kontakty naleznete na letácích v češtině, angličtině a ruštině. Více

PŘÍBĚH: Turistické výlety pro cizince a blog paní Míly

Paní Míla je obyčejná starší žena se zvláštními schopnostmi. Řeší-li nějaký vlastní problém, nasbírá si k tomu tolik informací a umí je tak hezky systemizovat, že tím pomůže i ostatním lidem. O všem, co ji zajímá, píše na blogu Život v Česku zevnitř. Kromě toho více než 5 let dobrovolně organizuje výlety cizinců a připravuje si vlastní trasy. Hovořily jsme s ní o tom, jak se k tomu dostala a jak ji bohatý společenský život  pomáhá zůstávat bez vrásek. Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.