Archiv článků

Celkem: 242 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Rovnost bez hranic

Foto

SIMI je jediná organizace v České republice a jedna z mála organizací ve střední a východní Evropě, která byla přijata do interaktivní mapy, která lokalizuje organizace, které po celém světě pracují na řešení intersekce pohlaví a migrace prostřednictvím akci, výzkumu, advokacie a mobilizace. SIMI bylo vybráno na základě online průzkumu provedeného od července do září 2020, kterého se zúčastnilo 315 organizací. Průzkum pomohl profilovat organizace, jejich typ a témata, kterými se zabývají.  Více

Covid-19 vs. migrantky a migranti: koho zasáhla pandemie?

Foto

S pandemií Covid-19 bojuje v podstatě celý svět. Onemocnění, které se stalo hlavním tématem na veřejnosti i v soukromí, již přes rok ovlivňuje zejména naši ekonomickou situaci, společenské uplatnění a hlavně fyzické i psychické zdraví. Covid-19 skutečně dopadá na nás na všechny – na někoho méně, na někoho více. Nedávné statistiky tak začaly reflektovat data o vlivu této dlouhotrvající pandemie na konkrétní společenské skupiny. Dopady Covid-19 jsou často zdůrazňovány například ve spojitosti s věkem, genderem, rasou, třídním postavením, ale také s migrací. V SIMI sledujeme, jaká zjištění zachytily různé mezinárodní organizace ohledně situace žen migrantek během této pandemické krize. Více

Rozhovory s migrantkami v pořadu "My a oni"

Foto

Máme pro vás další příběhy zajímavých a silných žen migrantek, které zachytila ve svých reportážích pro pořad Českého rozhlasu My a oni Goranka Oljača za období březen 2021 - květen 2021. Seznámíte se v nich s příběhy Tu Ha Nguyenové, která pochází z Vietnamu, Elmiry Lyapiny z Ruska, Isabel Torres ze Španělska, redaktorkou časopisu Kamarádi bulharského spolku Zaedno - Sevda Kovářová, soudní překladatelkou a tlumočnicí Ami Luong ze spolku LAM CHA ME CZ a interkulturní pracovnící v Integračním centru Praha, Jannou Říhovou. Více

Jak v klidu přežít dobu covidovou? Přinášíme rady a tipy psychoterapeutky

Foto

Více než rok Česko bojuje s pandemií Covid-19. V březnu 2020 se zavřely obchody, školy, byly omezeny služby a lidé se z kanceláří přesunuli na home office. Zatímco jsme omezili lidský kontakt s našimi rodinami a přáteli, sport a jiné volnočasové aktivity, začali jsme přibírat pracovní povinnosti v mnoha směrech. Někteří z nás začali dobrovolničit, šít roušky, pomáhat seniorům, vypomáhat v nemocnicích. Rodiče se stali učiteli, družináři nebo vedoucími sportovních kroužků. Mnoho lidí, kteří ze dne na den byli označeni za rizikovou skupinu, zůstali uzavření ve svých domovech. Netrvalo dlouho a dopady na naše psychické zdraví na sebe nenechaly dlouho čekat. Můžeme pro sebe i po roce udělat něco, co nám pomůže? Na to jsme se ptaly psychoterapeutky Natálie Schwab-Figush na online pikniku uspořádaného při příležitosti Mezinárodního dne žen.

Článek dostupné také v dalších jazykových verzích (EnglishРусский, Tiếng Việt) Více

Do Thu Trang alias Asi.jatka o dvojím břemeni

Foto

Do Thu Trang, vlastně Đỗ Thu Trang, křestním Trang [Čan], se narodila ve Vietnamu. Do Česka přicestovala s rodinou jako pětiletá a dlouhou dobu vyrůstala v české rodině. Na střední škole chtěla být diplomatkou, potom ale vystudovala marketing a PR a Česko-německá studia na Karlově univerzitě. Pracuje v soukromé sféře a jak sama píše, pohybuje se kolem marketingu, startupů, copywritingu a IT. Pravidelně na svém blogu Asi.jatka píše střípky ze života Vietnamky v Česku. Přinášíme článek z jejího blogu Asi.jatka: "Dvojí břímě", který původně vyšel v dubnovém vydání časopisu Esquire. Více

Jak Xenia zvyšuje nezávislost migrantek ve VB?

Foto

Za zábavnou a efektivní výuku angličtiny pro migrantky byla několikrát oceněna i organizace „Xenia“. Ta pravidelně pořádá bezplatné sobotní workshopy pro migrantky a azylantky, které těmto ženám poskytují bezpečné prostředí, umožňují jim zábavnou formou rozvíjet anglický jazyk a zároveň dávají prostor vzájemné, obousměrné sociální interakci. Základní myšlenkou je propojení, sdílení a společné učení se. Cílem je zvýšení sebevědomí migrantek v angličtině, navázání nových přátelství a vytvoření komunity.

Přinášíme druhý článek, který přiblíží práci Xenia reportáží z workshopu, které ho jsme se zúčastnili online.  Více

Jak Xenia propojuje a podporuje ženy ve VB?

Foto

Za zábavnou a efektivní výuku angličtiny pro migrantky byla několikrát oceněna organizace „Xenia“ z Velké Británie. Ta pravidelně pořádá bezplatné sobotní workshopy pro migrantky a azylantky, které těmto ženám poskytují bezpečné prostředí, možnost rozvíjet mluvený anglický jazyk a obousměrnou sociální interakci. Základní myšlenkou organizace je propojení, sdílení a společné učení se. 

SIMI uspořádalo několik online výměn s touto organizací, které představíme v minisérii článků. První díl je o vzniku organizace, jaké je její poslání a co vedlo zakladatelky k pořádání jazykových workshopů pro uprchlice a migrantky žijící ve Velké Británii.  Více

Integrace migrantek ve VB

Foto

Velká Británie je specifickou zemí ohledně přístupu k integraci migrantů a migrantek. V mnohém se od České republiky liší, přesto je velmi zajímavé se podívat, jak britská společnost k integraci přistupuje. Tento text si klade za cíl představit praxi několika britských organizací, které se zabývají integrací migrantek ve Velké Británii a přinést inspiraci ohledně aktivit, které by mohly být přenositelné i do České republiky.  Více

Co přinesla spolupráce v koalici Neviditelná síla

Foto

Migrantky a romské ženy v České republice i jinde v Evropě čelí ekonomickým i sociálním nerovnostem a žijí v postavení obzvláště zranitelném vůči násilí a diskriminaci. Tyto ženy jsou často vystaveny vyššímu riziku sociálního vyloučení, žijí v horších materiálních podmínkách a mají nižší kvalitu života ve srovnání s většinou žen v české společnosti. Problémy těchto žen jsou často opomíjeny, a proto vznikla koalice Neviditelná síla z podpory německé nadace EVZ, která usiluje o to, dát těmto ženám prostor být vidět a slyšet. V koalici spolupracují síť Česká ženská lobby (ČŽL) se svými členskými organizacemi Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a SLOVO 21, pod nímž působí ženská romská skupina Manushe. Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.