Archiv článků

Celkem: 292 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Na koho se v ČR obrátit při střetu s násilím?

Foto

Během 16 akčních dnů proti násilí na ženách jsme se rozhodli upozornit na to, že je nejen důležité o násilí mluvit, rozeznat ho, varovat před ním nebo se mu snažit zabránit, ale také informovat o možné pomoci obětem. Mezi oběti často patří i ženy-migrantky, které jsou vůči různým formám násilí vzhledem ke svému společenskému postavení a migrační zkušenosti obzvlášť zranitelné.  Více

O psychickém násilí na ženách v členských státech EU

Foto

Při příležitosti 16 akčních dnů proti násilí na ženách a kampaně Orange the World jsme se rozhodli publikovat článek o výzkumné zprávě Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) z července 2022, která analyzuje příčiny i důsledky psychického násilí páchaného na ženách v členských státech EU a představuje možnosti jeho prevence. Zároveň shromažďuje důkazy o psychickém násilí v České republice a dalších evropských státech. Za jednu z nejzranitelnějších skupin, která této formě násilí podléhá, navíc výzkum označil právě skupinu žen-migrantek. Více

Začlenění žen z Ukrajiny na pracovních trzích v zemích EU

Foto

V posledních letech evropské státy stále více akceptují důležitost rychlého ověřování neformálního vzdělání uprchlíků a uznávání jejich zahraniční kvalifikace, aby mohli své dovednosti uplatnit na místních trzích práce. Přiřazování nově příchozích migrantů a migrantek k poptávaným pracovním místům získává na popularitě a vede k řadě nových a kreativních postupů, které jednotlivým zemím umožňují vyplňovat mezery na jejich pracovních trzích. V dobách pandemie COVID-19 a celoplošného omezení pohybu bylo několik zemí ochotných uvolnit cestovní omezení a požadavky pro umožnění pohybu tak, aby uspokojily svou potřebu pracovníků ve zdravotnictví a zemědělství, a stejně tak se nyní jednotlivé země snaží v reakci na ruskou invazi na Ukrajině přizpůsobit pracovní trh nově příchozí ukrajinské pracovní síle.   Více

Lepší péče pro všechny? Byla zveřejněna EU Care Strategy

Foto

V září roku 2021 Evropská komise oznámila vnik tzv. EU Care Strategy, v českém překladu Evropské strategie péče. Tato strategie, která celý rok čekala na své schválení, se snaží zohlednit rostoucí potřebu péče a její dostupnost během všech fází našeho života a zároveň zajistit rovnováhu mezi poskytováním péče a pracovním a soukromým životem těch, kteří pečují. Z toho důvodu se zabývá tématy jako je dostupnost dětské péče, předškolní vzdělávání, dlouhodobá péče a přístup k pečovatelským službám, genderovými rozdíly v rámci poskytování péče či nerovnostmi v přístupu ke kvalitní péči, a to ve vztahu ke všem společenským skupinám včetně migrantů a migrantek.  Více

Šatník žen na útěku: čeho je dostatek a co chybí?

Foto

Po vypuknutí války na Ukrajině se okamžitě začaly materiální sbírky plnit oblečením, které se lidé rozhodli vyřadit ze svých šatníků a věnovat na pomoc ukrajinským uprchlicím a dalším lidem na útěku. Ačkoliv svetrů, mikin, triček a kalhot bylo dostatek, na jiné praktické kusy oblečení, jako jsou podprsenky nebo kalhotky, se zapomnělo. Více o dámském spodním prádle v kontextu války naleznete v článku od Jána Rakytky. Sdílí v něm zkušenost dcery Lindy, která se zapojila do organizace sbírky spodního prádla pro ženy z Ukrajiny. Více

Příběhy žen migrantek v reportážích Goranky Oljači

Foto

Přinášíme vám další příběhy ze života žen migrantek, které zachytila ve svých reportážích v rámci pořadu My a oni vysílaném na Českém rozhlasu Goranka Oljača. Za období od června 2022 až do srpna 2022 si můžete poslechnout vyprávění zajímavých a silných žen, které se v Česku nenarodily, ale jejich životní cesta je do této země zavedla. Přejeme příjemný poslech. Více

proFEM o sexuálním a domácím násilí v ČR

Foto

proFem je nezisková organizace, která se věnuje tématu násilí na ženách ve všech jeho formách. Usiluje především o zlepšení situace v oblasti domácího násilí a sexuálního násilí ve smyslu prevence, zvyšování odbornosti a dostupné pomoci obětem a osvěty mezi veřejností. V loňském roce proFem uskutečnila dva důležité výzkumy o sexuálním násilí, sexuálním obtěžování a bariérách v systému pomoci obětem partnerského násilí, které jsou pro naši organizaci důležité v souvislosti s ženami-migrantkami a jejich zvýšeným rizikem zranitelnosti vůči těmto formám násilí a útlaku na základě jejich migračního statusu.  Více

Разговоры с беженками: Дом в Мариуполе

Foto

С первых дней войны в Украине наша организация SIMI занимается помощью беженцам и беженкам. Мы расширили наши услуги и помимо привычной консультационной деятельности занимаемся поиском жилья для беженцев и беженок в Праге, а также сопровождаем их при решении различных вопросов, закрывающих их потребности. Для этого мы привлекли большое число волонтеров, в том числе и тех, кто говорит по-украински или по-русски. Во время общения с клиентками наши волонтеры столкнулись, помимо прочего, с историями, которые свидетельствуют о негативном опыте и сильных эмоциональных переживаниях беженок во время войны. Волонтерка Алина, студентка кафедры гендерных исследований, записала для нас отрывки из некоторых разговоров, которыми мы делимся с вами в серии статей в чешской и русской версиях. Více

Rozhovory s ženami na útěku: Domov v Mariupolu

Foto

Od prvních dnů po vypuknutí války na Ukrajině se naše organizace SIMI zapojila do pomoci uprchlíkům, což je také naše poslání. Kromě běžné poradenské činnosti jsme rozšířili naše služby o zprostředkování ubytování v Praze a doprovody uprchlíků k zajišťování jejich potřeb. To vše znamenalo také zapojení velkého počtu dobrovolníků, často těch, co mluví ukrajinsky nebo rusky. Během tlumočení si však naši dobrovolníci vyslechli i řadu nehezkých zážitků z války, či se stali svědky silných emočních prožitků žen na útěku. Dobrovolnice Alina, studentka genderových studií, pro nás sepsala útržky z některých rozhovorů, které s vámi sdílíme v sérii několika článků v české i ruské verzi. Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.