Archiv článků

Celkem: 306 | ..2 3 4 5 6 7 8 9 10..

Sdílíme obsah blogu Bez vrásek

Foto

Na našem blogu naleznete zajímavé příběhy žen-migrantek i teoretická témata s ženskou migrací spojená. Proto se snažíme o to, aby naše články vidělo co nejvíce čtenářek a čtenářů. V minulých měsících jsme navázali spolupráci s  Českým svazem žen a organizací Gender Studies ochotnými pomoci nám v šíření těchto příběhů. Některé z našich příspěvků tak nyní nově naleznete na blogu Rovné šance a portále Feminismus.cz. Děkujeme!

Poslechněte si příběhy žen migrantek v rozhlase

Foto

Máme pro vás další příběhy ze života žen migrantek, které zachytila ve svých reportážích pro pořad Českého rozhlasu My a oni Goranka Oljača za období od září do prosince 2022. Seznámíte se v nich s příběhy Alexandry Bryksa, Elišky Agiré, Julie del Carmen Concha Gonsales, Filipy Tichotové, Olgy Hádkové a dalších.  Více

Rodit v klidu bez násilí? Nový projekt pomůže vymýtit porodnické násilí

Foto

Pohodový porod bez násilí je sen mnoha nastávajících maminek. Bohužel i přes mezinárodní doporučení v našich nemocnicích stále ještě dochází k porušování práv rodících žen, k rutinním zákrokům bez informovaného souhlasu nebo k separaci novorozenců od matek, což v ženách může zanechat trvalé trauma. Nový projekt Rodím v klidu bez násilí, financovaný z Norských fondů, chce tuto praxi změnit. Připravuje ho Unie porodních asistentek (UNIPA) ve spolupráci s celou řadou dalších institucí, včetně naší organizace. Více

До кого звернутися в Чехії, якщо ви зіткнулися із насильством?

Foto

Упродовж 16 днів акції проти насильства над жінками ми вирішили звернути увагу на
те, що важливо не тільки говорити про насильство, розпізнавати його, застерігати від
нього, чи намагатися йому перешкодити, але також інформувати про можливу
допомогу жертвам. Часто до числа жертв належать і жінки-мігрантки, які є особливо
вразливими до різних форм насильства через своє соціальне становище та міграційну
історію. Více

Where to ask for a help if I face the violence in the Czech Republic?

Foto

During the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence, we decided to not just draw attention to the fact that it‘s important to recognize different forms of violence, speak about it and try to prevent it, but also to inform potential victims. One of the most frequent groups among these victims are migrant women, who are extremely vulnerable to various forms of violence due to their social status and migration background. Více

Na koho se v ČR obrátit při střetu s násilím?

Foto

Během 16 akčních dnů proti násilí na ženách jsme se rozhodli upozornit na to, že je nejen důležité o násilí mluvit, rozeznat ho, varovat před ním nebo se mu snažit zabránit, ale také informovat o možné pomoci obětem. Mezi oběti často patří i ženy-migrantky, které jsou vůči různým formám násilí vzhledem ke svému společenskému postavení a migrační zkušenosti obzvlášť zranitelné.  Více

O psychickém násilí na ženách v členských státech EU

Foto

Při příležitosti 16 akčních dnů proti násilí na ženách a kampaně Orange the World jsme se rozhodli publikovat článek o výzkumné zprávě Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) z července 2022, která analyzuje příčiny i důsledky psychického násilí páchaného na ženách v členských státech EU a představuje možnosti jeho prevence. Zároveň shromažďuje důkazy o psychickém násilí v České republice a dalších evropských státech. Za jednu z nejzranitelnějších skupin, která této formě násilí podléhá, navíc výzkum označil právě skupinu žen-migrantek. Více

Začlenění žen z Ukrajiny na pracovních trzích v zemích EU

Foto

V posledních letech evropské státy stále více akceptují důležitost rychlého ověřování neformálního vzdělání uprchlíků a uznávání jejich zahraniční kvalifikace, aby mohli své dovednosti uplatnit na místních trzích práce. Přiřazování nově příchozích migrantů a migrantek k poptávaným pracovním místům získává na popularitě a vede k řadě nových a kreativních postupů, které jednotlivým zemím umožňují vyplňovat mezery na jejich pracovních trzích. V dobách pandemie COVID-19 a celoplošného omezení pohybu bylo několik zemí ochotných uvolnit cestovní omezení a požadavky pro umožnění pohybu tak, aby uspokojily svou potřebu pracovníků ve zdravotnictví a zemědělství, a stejně tak se nyní jednotlivé země snaží v reakci na ruskou invazi na Ukrajině přizpůsobit pracovní trh nově příchozí ukrajinské pracovní síle.   Více

Lepší péče pro všechny? Byla zveřejněna EU Care Strategy

Foto

V září roku 2021 Evropská komise oznámila vnik tzv. EU Care Strategy, v českém překladu Evropské strategie péče. Tato strategie, která celý rok čekala na své schválení, se snaží zohlednit rostoucí potřebu péče a její dostupnost během všech fází našeho života a zároveň zajistit rovnováhu mezi poskytováním péče a pracovním a soukromým životem těch, kteří pečují. Z toho důvodu se zabývá tématy jako je dostupnost dětské péče, předškolní vzdělávání, dlouhodobá péče a přístup k pečovatelským službám, genderovými rozdíly v rámci poskytování péče či nerovnostmi v přístupu ke kvalitní péči, a to ve vztahu ke všem společenským skupinám včetně migrantů a migrantek.  Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.