Archiv článků

Celkem: 292 | ..3 4 5 6 7 8 9 10 11..

Volnočasové aktivity pro uprchlíky v Praze

Foto

Máte volno a nechce se vám sedět doma? Nabídka možností jak v Praze trávit volný čas je pestrá a široká. Následující odstavce vám mohou poskytnout inspiraci, jak se svým volným časem naložit. Přinášíme nabídky, které jsou převážně pro nově příchozí rodiny z Ukrajiny. Více

Expatky a jejich (ne)znalost češtiny

Foto

Radio Prague International publikovalo článek o tzv. expatkách v České republice. Mluví zde o nich Anna Fodor, britská spisovatelka žijící v Praze, která upozorňuje na to, že neznalost českého jazyka může být pro tyto ženy, které jsou matkami v cizí zemi, značnou komplikací nejen při jejich vlastní integraci, ale při výchově a podpoře svých dcer a synů v různých životních situacích.  Více

Reportáž z bohoslužby za migranty

Foto

V předvánoční čas proběhla pod záštitou Českobratrské církve evangelické (ČCE) tzv. Bohoslužba za migranty. Českobratrská církev evangelická, druhá největší církev a zároveň nejpočetnější protestantská církev v České republice, se dlouhodobě věnuje tématům souvisejícím s migrací a cizinci. Podílí se například na  humanitární pomoci a realizaci projektů na pomoc uprchlíkům, snaží se předejít negativním projevům české společnosti vůči přistěhovalcům, pomáhá šířit osvětu, spolupracuje se státními institucemi i neziskovými organizacemi a usiluje o zlepšení postavení migrantů v České republice a především jejich vlídnějšího přijetí. Více

Diskuse o pandemii s neziskovými organizacemi zaměřenými na ženy

Foto

Ženy-migrantky patří mezi nejohroženější skupiny ve společnosti. Omezeně se v nových podmínkách orientují a leckdy je trápí jazyková bariéra. Pandemie Covid-19 existující problémy jen prohloubila. Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) v prosinci k tématu situace migrantek za pandemie a činnosti nevládních neziskových organizací, které jim pomáhají, uskutečnila debatu. Více

Hanka z Mongolska: Ráda bych pomáhala znevýhodněným lidem

Foto

Hanka je původem z Mongolska a do České republiky se přestěhovala, když jí bylo 12 let. Přijela se svou rodinou za tetou, která tu žila už několik let. Ve svém příběhu, který pro nás napsala, vypráví o začátcích v české škole a jak je adaptace na českou školu složitá bez znalosti vučovacího jazyka. Za příběh moc děkujeme. Více

Děti-cizinci a dopady Covid-19 na jejich vzdělávání

Foto

Zavírání škol v době pandemie se dotklo všech studujících, ale zejména pak těch ze zranitelnějších skupin, jako jsou děti migrantů, děti z etnických menšin, děti z chudých rodin nebo děti se zdravotním postižením. V tomto článku shrnujeme, jaké obtíže ve vzdělávání zažívaly během pandemie celosvětově děti z migrujících rodin. Vzdělávání dětí z marginalizovaných skupin bylo značně komplikované již před vypuknutím pandemie. Děti migrantů musí čelit kulturním, vědomostním a jazykovým bariérám, stejně jako školní legislativě. Tyto překážky jim pak brání v jejich kompletním zapojení do školního života. Více

Report Launch: O duševním zdraví migrantek

Foto

Evropská síť migrantských žen (ENoMW) představila v říjnu novou zprávu o duševním zdraví migrantek a uprchlických žen a dívek, kterou vytvořili ve spolupráci se svými členskými organizacemi, mezi které patří i SIMI, jednotlivými migrujícími ženami a odborníky pracujícími s migrantkami napříč celou Evropou. Více

Poslechněte si rozhovor s Janou Taran

Foto

Hostem pořadu My a oni na ČRo Region je Jana Taran, která pochází z Ruska a v Praze žije už jedenáctým rokem. V pořadu vysvětluje, jak se jí zalíbila česká metropole a proč pracuje jako programátorka, přestože absolvovala Vysokou školu kinematografie. Připravila Goranka Oljača. Více

Pozvánka na webinář: Ženy v migraci

Foto

Zveme vás na online seminář pro interkulturní a sociální pracovníky a úředníky samospráv a pracovníky veřejných institucí, setkávající se s osobami s migrační zkušeností.

  • Kdy: ve čtvrtek 18. listopadu 2021 od 9:00 do 13:00 hodin
  • Kde: online přes Zoom (link zašleme registrovaným na e-mail)

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.