Archiv článků

Celkem: 292 | ..4 5 6 7 8 9 10 11 12..

AMIGA představuje nový projekt MOVEMENT

Foto

Nový vzdělávací a kulturní projekt MOVEMENT zkoumá skutečnost, že emigrace a imigrace jsou dvě strany stejného příběhu. MOVEMENT představuje sérii paralelních příběhů emigrantek a imigrantek spojených společnými životními tématy. Projekt zdůrazňuje naši společnou lidskost a vzájemnou propojenost, přesahujících národnost, etnický původ a náboženství; a zároveň upozorňuje na diskriminaci a dvojí standardy, kterým čelí migranti v různých zemích. Více

3. díl: Obecná situace migrantů a migrantek v ČR během období pandemie Covid-19

Foto

Ke konci roku 2020 žilo v Česku 634 790 cizinců a z toho žen byla téměř polovina. Pro představu se jedná o stejný počet obyvatel, jako je v Jihočeském kraji. Ke konci roku 2020 tvořili migranti a migrantky s různými typy povolení k pobytu podíl téměř 6 % na celkové populaci země. Většina migrantů žijících v ČR má trvalý nebo dlouhodobý pobyt, to znamená, že se v České republice usazují dlouhodobě. Tato skupina obyvatel ČR tak rozhodně není zanedbatelná a je potřeba s ní počítat. Více

2. díl: Obecná situace migrantů a migrantek v ČR během období pandemie Covid-19

Foto

Nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. po celou dobu pandemie monitoruje dopady pandemie Covid-19 na migranty a migrantky. V rámci projektu Migrantky mezi ženami přinášíme sérii článků, která shrnuje informace ohledně života migrantů v Česku během pandemie a poukazuje na výzvy, kterým tito lidé nově čelí. Na základě naší činnosti jsme vytipovali několik oblastí, které jsou pro migranty a migrantky problematické, a pandemie tyto jejich potíže ještě prohloubila. V této části se pak zaměříme především na problémy, které se vyznačují zvýšeným stresem a ohrožují tak duševní pohodu a zdraví. V této souvislosti nás i tentokrát specificky zajímá situace žen migrantek. Více

1. díl: Obecná situace migrantů a migrantek v ČR během období pandemie Covid-19

Foto

Nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. po celou dobu pandemie monitoruje dopady pandemie Covid-19 na migranty a migrantky. V rámci projektu Migrantky mezi ženami přinášíme sérii článků, která shrnuje informace ohledně života migrantů v Česku během pandemie a poukazuje na výzvy, kterým tito lidé nově čelí. Na základě naší činnosti jsme vytipovali několik oblastí, které jsou pro migranty a migrantky problematické, a pandemie tyto jejich potíže ještě prohloubila. V této souvislosti nás specificky zajímá situace žen migrantek. Více

Příběhy žen migrantek v reportážích Goranky Oljači

Foto

Máme pro vás další příběhy zajímavých a silných žen migrantek, které zachytila ve svých reportážích pro pořad Českého rozhlasu My a oni Goranka Oljača za období červenec 2021 - srpen 2021. Seznámíte se v nich s příběhy Dinery Daurenbekové, Olgy Petrové, Mariyi Mortillaro a dalších. Přejeme příjemný poslech. Více

Mohou být cizinci členy českých politických stran?

Foto

V červnu tohoto roku Evropská komise zažalovala Českou republiku a Polsko za diskriminaci migrantů v politice. Tato diskriminace spočívá v omezování účasti cizinců bez příslušného (v našem případě českého) občanství na politickém dění a jejich vstupu do politických stran. Ministerstvu vnitra ČR prozatím není znám přesný obsah žaloby a možná právě proto česká vláda vyčkává s vyjádřením. Dalším důvodem ovšem může být i to, že některé politické strany tuto žalobu ani nezaznamenaly nebo se, především v kontextu přijímání migrantů v ČR a postojích české společnosti, tomuto velmi citlivému tématu vyhýbají, o to více před volbami do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční na podzim roku 2021. Informace k tomu doplňuje Magda Faltová v reportáži Goranky Oljači v pořadu My a oni pro ČRo Region. Více

Úmluva za odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) slaví výročí

Foto

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen Úmluva), anglicky Convention on Elimination of all kinds of Discrimination Against Women (CEDAW), byla přijata v roce 1979 Valným shromážděním Organizace spojených národů a je považována za mezinárodní deklaraci ženských práv. Více

Rozhovor se Sagar Rakin: Těžké životní zkušenosti jsou obohacení, ale člověk musí na sobě pracovat

Foto

Sagar Rakin dlouhodobě spolupracuje s naší organizací SIMI. Často vystupuje na akcích pro veřejnost, kde představuje svoji kulturu. Vypráví tak svůj příběh během debat na školách, veřejných debatách, byla hostkou našeho kurzu vaření a interkulturních setkání. Společně nám tak pomáhá vytvářet prostor pro mezikulturní dialog. Každý veřejný výstup však znamená pro lidi s uprchlickou zkušeností velkou výzvu a jak dále Sagar v rozhovoru pro pořad "O čem se mlčí" zmiňuje, není to jednoduché.Poslechněte si rozhovor zde. Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.