Archiv článků

Celkem: 306 | ..5 6 7 8 9 10 11 12 13..

Hanka z Mongolska: Ráda bych pomáhala znevýhodněným lidem

Foto

Hanka je původem z Mongolska a do České republiky se přestěhovala, když jí bylo 12 let. Přijela se svou rodinou za tetou, která tu žila už několik let. Ve svém příběhu, který pro nás napsala, vypráví o začátcích v české škole a jak je adaptace na českou školu složitá bez znalosti vučovacího jazyka. Za příběh moc děkujeme. Více

Děti-cizinci a dopady Covid-19 na jejich vzdělávání

Foto

Zavírání škol v době pandemie se dotklo všech studujících, ale zejména pak těch ze zranitelnějších skupin, jako jsou děti migrantů, děti z etnických menšin, děti z chudých rodin nebo děti se zdravotním postižením. V tomto článku shrnujeme, jaké obtíže ve vzdělávání zažívaly během pandemie celosvětově děti z migrujících rodin. Vzdělávání dětí z marginalizovaných skupin bylo značně komplikované již před vypuknutím pandemie. Děti migrantů musí čelit kulturním, vědomostním a jazykovým bariérám, stejně jako školní legislativě. Tyto překážky jim pak brání v jejich kompletním zapojení do školního života. Více

Report Launch: O duševním zdraví migrantek

Foto

Evropská síť migrantských žen (ENoMW) představila v říjnu novou zprávu o duševním zdraví migrantek a uprchlických žen a dívek, kterou vytvořili ve spolupráci se svými členskými organizacemi, mezi které patří i SIMI, jednotlivými migrujícími ženami a odborníky pracujícími s migrantkami napříč celou Evropou. Více

Poslechněte si rozhovor s Janou Taran

Foto

Hostem pořadu My a oni na ČRo Region je Jana Taran, která pochází z Ruska a v Praze žije už jedenáctým rokem. V pořadu vysvětluje, jak se jí zalíbila česká metropole a proč pracuje jako programátorka, přestože absolvovala Vysokou školu kinematografie. Připravila Goranka Oljača. Více

Pozvánka na webinář: Ženy v migraci

Foto

Zveme vás na online seminář pro interkulturní a sociální pracovníky a úředníky samospráv a pracovníky veřejných institucí, setkávající se s osobami s migrační zkušeností.

  • Kdy: ve čtvrtek 18. listopadu 2021 od 9:00 do 13:00 hodin
  • Kde: online přes Zoom (link zašleme registrovaným na e-mail)

AMIGA představuje nový projekt MOVEMENT

Foto

Nový vzdělávací a kulturní projekt MOVEMENT zkoumá skutečnost, že emigrace a imigrace jsou dvě strany stejného příběhu. MOVEMENT představuje sérii paralelních příběhů emigrantek a imigrantek spojených společnými životními tématy. Projekt zdůrazňuje naši společnou lidskost a vzájemnou propojenost, přesahujících národnost, etnický původ a náboženství; a zároveň upozorňuje na diskriminaci a dvojí standardy, kterým čelí migranti v různých zemích. Více

3. díl: Obecná situace migrantů a migrantek v ČR během období pandemie Covid-19

Foto

Ke konci roku 2020 žilo v Česku 634 790 cizinců a z toho žen byla téměř polovina. Pro představu se jedná o stejný počet obyvatel, jako je v Jihočeském kraji. Ke konci roku 2020 tvořili migranti a migrantky s různými typy povolení k pobytu podíl téměř 6 % na celkové populaci země. Většina migrantů žijících v ČR má trvalý nebo dlouhodobý pobyt, to znamená, že se v České republice usazují dlouhodobě. Tato skupina obyvatel ČR tak rozhodně není zanedbatelná a je potřeba s ní počítat. Více

2. díl: Obecná situace migrantů a migrantek v ČR během období pandemie Covid-19

Foto

Nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. po celou dobu pandemie monitoruje dopady pandemie Covid-19 na migranty a migrantky. V rámci projektu Migrantky mezi ženami přinášíme sérii článků, která shrnuje informace ohledně života migrantů v Česku během pandemie a poukazuje na výzvy, kterým tito lidé nově čelí. Na základě naší činnosti jsme vytipovali několik oblastí, které jsou pro migranty a migrantky problematické, a pandemie tyto jejich potíže ještě prohloubila. V této části se pak zaměříme především na problémy, které se vyznačují zvýšeným stresem a ohrožují tak duševní pohodu a zdraví. V této souvislosti nás i tentokrát specificky zajímá situace žen migrantek. Více

1. díl: Obecná situace migrantů a migrantek v ČR během období pandemie Covid-19

Foto

Nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. po celou dobu pandemie monitoruje dopady pandemie Covid-19 na migranty a migrantky. V rámci projektu Migrantky mezi ženami přinášíme sérii článků, která shrnuje informace ohledně života migrantů v Česku během pandemie a poukazuje na výzvy, kterým tito lidé nově čelí. Na základě naší činnosti jsme vytipovali několik oblastí, které jsou pro migranty a migrantky problematické, a pandemie tyto jejich potíže ještě prohloubila. V této souvislosti nás specificky zajímá situace žen migrantek. Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.