Archiv článků

Celkem: 286 | ..6 7 8 9 10 11 12 13 14..

Rozhovory s migrantkami v Českém rozhlasu Region

Foto

Máme pro vás další příběhy zajímavých a silných žen migrantek, které zachytila ve svých reportážích pro pořad Českého rozhlasu My a oni Goranka Oljača za období prosinec 2020 - únor 2021. Seznámíte se v nich s příběhy Zahide Šenterzi, která pochází z Turecka, mladé Natalie Schneider, která pochází z podkarpatské Ukrajiny,  Duyen Myd Nguyen z Vietnamu nebo učitelkou angličtiny z Indonésie Retnanidamajanti Točíkové. Přejeme Vám příjemný poslech. Více

Konec „hidžábové“ kauzy: O šátcích a jiných běsech

Foto

Na konci ledna 2021 skončila rozhodnutím Městského soudu v Praze jedna mimořádně sledovaná kauza. Případ somálské studentky Ayan Jamaal Ahmednuur, která se ozvala proti zákazu nosit hidžáb během svého studia na pražské zdravotnické škole, jsme měli možnost zaznamenat v rozmanitých médiích od roku 2016, kdy se dívka rozhodla školu žalovat, následně u soudů dvakrát neuspěla, přes rok 2018, kdy ředitelka školy za svůj postoj obdržela vyznamenání od prezidenta republiky, a zvrat na sklonku roku 2019, kdy dovolání studentky vyhověl Nejvyšší soud a případ vrátil k projednání. Na jaře 2020 však studentka žalobu stáhla, dle vyjádření advokátky ji k tomu vedly obavy z pokračování výhružek a nenávistných útoků, škola se proti tomuto kroku postavila, ovšem nyní bylo řízení pravomocně zastaveno. Připomeňme, že k vlastnímu sporu o hidžáb ve škole došlo v roce 2013. Více

Fatima: Mé dětství v zemi, kde se nehledělo na integraci

Foto

Autorce bylo deset, když začala s prací „tlumočnice“. Byla jediná, na koho se rodina i známí mohli obrátit, přestože se sama učila češtinu teprve chvíli. Dnes už by dětství „dospěláckými věcmi“ netrávila. Díky interkulturním pracovníkům. Článek vyšel v Deníku Referendum. Více

My Body, My Choice? Summary of the debate on reproductive rights of Roma and migrant women in the Czech Republic.

Foto

On November 25, the Czech Women´s Lobby, in cooperation with Slovo 21 and SIMI (Association for Integration and Migration), organised an online debate on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women. The debate, entitled My Body, My Decision, focused on reproductive rights of Roma and migrant women in our country. Deciding on one´s own body seems to be a natural thing. In spite of that, in the light of events in Poland, we can see that this does not necessarily have to be the case. The belief that reproductive rights of women are no topic for the Czech Republic is wrong. There are known cases of unlawful sterilisation of women in Czechia even from 2012, i. e. more than 20 years after the amendment to the totalitarian laws using this practice for genocide of the Roma and handicapped population.  Více

Moje tělo, moje rozhodnutí? Shrnutí debaty o reprodukčních právech Romských žen a migrantek v ČR.

Foto

Česká ženská lobby ve spolupráci s organizacemi Slovo 21 a SIMI zorganizovala 25. listopadu online debatu k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí na ženách. Moje tělo, moje rozhodnutí, tak zněl název debaty, zaměřené na reprodukční práva Romských žen a migrantek u nás. Rozhodovat o svém těle se zdá být samozřejmostí, přesto ve světle událostí v Polsku, vidíme, že tomu tak nemusí být. Představa, že se téma reprodukčních práv žen v České republice netýká, je mylná. Jsou známé případy protiprávních sterilizací žen i z roku 2012, tedy více než 20 let po změně totalitní legislativy, která využívala tuto praktiku při genocidě romského a handicapovaného obyvatelstva.  Více

Téma opuštění domova v umění z pohledu migrantek

Foto

Vzpomínky na opuštění domova, migraci, exil, ale i na začátky v nové společnosti mohou být pro mnoho migrantů a migrantek složité a těžké. Migrace (především nedobrovolná) je navíc často spojená s psychickými traumaty, pocitem odmítnutí, jinakosti, vykořenění či stesku po své domovské zemi, která je uprchlíkům často na mnoho let uzavřena. Člověk, který si migrační zkušeností neprošel, si jen těžko dokáže představit pocity, proto nejednou ke komunikování těchto zážitků napomáhá umění. Jedním takovým uměleckým projevem je výstava „Zapouzdření“ v galerii Artivist Lab od vizuální umělkyně Ilany Salama Ortar. O výstavě a ženách v migraci si s umělkyní Ilanou a dalšími hostkami povídala v pořadu ArtCafé Českého rozhlasu Vltava redaktorka Agáta Hrnčířová. Více

Zkušenost integrace žen migrantek z Kanady a zemí EU

Foto

Zkušenosti Kanady v otázkách migrace a integrace jsou pro nás vždy inspirující. Nedávno nás zaujaly příspěvky od Kanadsko-evropské migrační platformy ohledně situace migrujících žen a možnostech jejich podpory v Kanadě i EU. K tomu přidáváme video-příspěvek koordinátorky integrace Samanthy Burdett z kanadského Calgary, která byla hostkou naší konference "Podpora integrace migrantů na lokální úrovni". Více

Pro Brno má americká personalistka Tyler Golden jen slova chvály

Foto

Tyler Golden byla učitelkou angličtiny na střední škole, dnes pracuje jako personalistka pro velkou společnost MEWS. Pochází se Severní Karolíny, odkud se přestěhovala do Brna a poté do Prahy. Mimo jiné je českou snachou. Proč se paní Golden rozhodla přestěhovat do Česka a jaká byla její několikaletá migrační cesta? To se dozvíte v rozhovoru pro pořad Českého rozhlasu Region My a oni, který připravila Goranka Oljača. Více

Black Lives Matter v Evropě: Od hashtagu k politice

Foto

Black Lives Matter (BLM) je nehierarchické hnutí, které bylo založeno v roce 2013 po zabití afroamerického 17letého kluka, který byl zabit při návratu domů z obchodu, ve kterém si koupil bonbóny a džus. Byl usmrcen členem sousedské hlídky, který jej zastřelil i přes opakované výzvy policie, kterou telefonicky kontaktoval, aby tak neučinil. Následně byl pachatel zproštěn viny, což vedlo k celonárodním protestům, které tematizovaly strukturální, institucionální a každodenní rasismus v Americe, ale i po celém světě. Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.