Archiv článků

Celkem: 307 | ..6 7 8 9 10 11 12 13 14..

1. díl: Obecná situace migrantů a migrantek v ČR během období pandemie Covid-19

Foto

Nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. po celou dobu pandemie monitoruje dopady pandemie Covid-19 na migranty a migrantky. V rámci projektu Migrantky mezi ženami přinášíme sérii článků, která shrnuje informace ohledně života migrantů v Česku během pandemie a poukazuje na výzvy, kterým tito lidé nově čelí. Na základě naší činnosti jsme vytipovali několik oblastí, které jsou pro migranty a migrantky problematické, a pandemie tyto jejich potíže ještě prohloubila. V této souvislosti nás specificky zajímá situace žen migrantek. Více

Příběhy žen migrantek v reportážích Goranky Oljači

Foto

Máme pro vás další příběhy zajímavých a silných žen migrantek, které zachytila ve svých reportážích pro pořad Českého rozhlasu My a oni Goranka Oljača za období červenec 2021 - srpen 2021. Seznámíte se v nich s příběhy Dinery Daurenbekové, Olgy Petrové, Mariyi Mortillaro a dalších. Přejeme příjemný poslech. Více

Mohou být cizinci členy českých politických stran?

Foto

V červnu tohoto roku Evropská komise zažalovala Českou republiku a Polsko za diskriminaci migrantů v politice. Tato diskriminace spočívá v omezování účasti cizinců bez příslušného (v našem případě českého) občanství na politickém dění a jejich vstupu do politických stran. Ministerstvu vnitra ČR prozatím není znám přesný obsah žaloby a možná právě proto česká vláda vyčkává s vyjádřením. Dalším důvodem ovšem může být i to, že některé politické strany tuto žalobu ani nezaznamenaly nebo se, především v kontextu přijímání migrantů v ČR a postojích české společnosti, tomuto velmi citlivému tématu vyhýbají, o to více před volbami do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční na podzim roku 2021. Informace k tomu doplňuje Magda Faltová v reportáži Goranky Oljači v pořadu My a oni pro ČRo Region. Více

Úmluva za odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) slaví výročí

Foto

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen Úmluva), anglicky Convention on Elimination of all kinds of Discrimination Against Women (CEDAW), byla přijata v roce 1979 Valným shromážděním Organizace spojených národů a je považována za mezinárodní deklaraci ženských práv. Více

Rozhovor se Sagar Rakin: Těžké životní zkušenosti jsou obohacení, ale člověk musí na sobě pracovat

Foto

Sagar Rakin dlouhodobě spolupracuje s naší organizací SIMI. Často vystupuje na akcích pro veřejnost, kde představuje svoji kulturu. Vypráví tak svůj příběh během debat na školách, veřejných debatách, byla hostkou našeho kurzu vaření a interkulturních setkání. Společně nám tak pomáhá vytvářet prostor pro mezikulturní dialog. Každý veřejný výstup však znamená pro lidi s uprchlickou zkušeností velkou výzvu a jak dále Sagar v rozhovoru pro pořad "O čem se mlčí" zmiňuje, není to jednoduché.Poslechněte si rozhovor zde. Více

Valerie Karpova: Migranti a migrantky by se neměli bát jít do odborů a mluvit za sebe

Foto

Valerie Karpova pochází z Ruska a v ČR žije od roku 2017. Dlouho pracovala v sociálních službách na pozici pečovatelky. Tato práce je nicméně velice náročná a tak během pandemie vyzkoušela i jiné pracovní nabídky. Valerie také působí v akčním výboru odborové organizace Alice a momentálně se vrací ke svému oboru zdravotní sestry. V rozhovoru s Gorankou Oljačou pro Český rozhlas Region mimo jiné zmiňuje, že pandemie přinesla možnost dělat různé jiné práce, odpočinout si a uvědomit si naše hodnoty. Zdůrazňuje také, že je důležité, aby se migranti nebáli říkat, co jim vadí a nenechali si vše líbit. Více

Příběh operní pěvkyně Jagarmay, která přijela do Česka poznat Evropu

Foto

Život Čechů a Mongolců je v mnohém velice odlišný. Ačkoliv Ulánbátar je velké město jako Praha, mnoho Mongolů dodnes žije na venkově. "Jako malí jsme museli hodně pracovat, každé malé dítě se v Mongolsku musí umět postarat o dobytek nebo nasekat dříví", vypráví paní Jagarmaa, která se z Mongolska přestěhovala do Česka ještě jako mladá dívka, hned po studiích. Jagarmaa vyrůstala na severozápadě Mongolska, v malé vesnici. Zde život ještě funguje úplně jinak. "Vzpomínám si, že jednou přijel k nám domů strýc ve tři ráno po dlouhé cestě. Maminka nás se sestrou vzbudila, že máme jít přichystat jídlo. Bylo nám 12 let. Nedokážu si představit, že bych něco takového chtěla dnes po své dceři," směje se Jagarmaa.  Více

Práce domácích pracovnic a pracovníků je stále "neviditelná"

Foto

Eva Čech Valentová působí v oblasti integrace cizinců od roku 2005, převážně ve Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s., kde se zaměřuje na problematiku integrace migrantů na lokální úrovni a také integraci žen v migraci. V rámci online debaty "Česko a fenomén nájemní péče v dmácnostech" vystoupila jako host právě i naše kolegyně Eva Čech Valentová kde shrnula, jak se angažujeme v prosazování důstojnějších podmínek pro pracovnice v domácnosti.

Akce proběhla v den 10. výročí Úmluvy ILO 189 o důstojné práci domácích pracovníků. Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.