Archiv článků

Celkem: 301 | ..8 9 10 11 12 13 14 15 16..

My Body, My Choice? Summary of the debate on reproductive rights of Roma and migrant women in the Czech Republic.

Foto

On November 25, the Czech Women´s Lobby, in cooperation with Slovo 21 and SIMI (Association for Integration and Migration), organised an online debate on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women. The debate, entitled My Body, My Decision, focused on reproductive rights of Roma and migrant women in our country. Deciding on one´s own body seems to be a natural thing. In spite of that, in the light of events in Poland, we can see that this does not necessarily have to be the case. The belief that reproductive rights of women are no topic for the Czech Republic is wrong. There are known cases of unlawful sterilisation of women in Czechia even from 2012, i. e. more than 20 years after the amendment to the totalitarian laws using this practice for genocide of the Roma and handicapped population.  Více

Moje tělo, moje rozhodnutí? Shrnutí debaty o reprodukčních právech Romských žen a migrantek v ČR.

Foto

Česká ženská lobby ve spolupráci s organizacemi Slovo 21 a SIMI zorganizovala 25. listopadu online debatu k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí na ženách. Moje tělo, moje rozhodnutí, tak zněl název debaty, zaměřené na reprodukční práva Romských žen a migrantek u nás. Rozhodovat o svém těle se zdá být samozřejmostí, přesto ve světle událostí v Polsku, vidíme, že tomu tak nemusí být. Představa, že se téma reprodukčních práv žen v České republice netýká, je mylná. Jsou známé případy protiprávních sterilizací žen i z roku 2012, tedy více než 20 let po změně totalitní legislativy, která využívala tuto praktiku při genocidě romského a handicapovaného obyvatelstva.  Více

Téma opuštění domova v umění z pohledu migrantek

Foto

Vzpomínky na opuštění domova, migraci, exil, ale i na začátky v nové společnosti mohou být pro mnoho migrantů a migrantek složité a těžké. Migrace (především nedobrovolná) je navíc často spojená s psychickými traumaty, pocitem odmítnutí, jinakosti, vykořenění či stesku po své domovské zemi, která je uprchlíkům často na mnoho let uzavřena. Člověk, který si migrační zkušeností neprošel, si jen těžko dokáže představit pocity, proto nejednou ke komunikování těchto zážitků napomáhá umění. Jedním takovým uměleckým projevem je výstava „Zapouzdření“ v galerii Artivist Lab od vizuální umělkyně Ilany Salama Ortar. O výstavě a ženách v migraci si s umělkyní Ilanou a dalšími hostkami povídala v pořadu ArtCafé Českého rozhlasu Vltava redaktorka Agáta Hrnčířová. Více

Zkušenost integrace žen migrantek z Kanady a zemí EU

Foto

Zkušenosti Kanady v otázkách migrace a integrace jsou pro nás vždy inspirující. Nedávno nás zaujaly příspěvky od Kanadsko-evropské migrační platformy ohledně situace migrujících žen a možnostech jejich podpory v Kanadě i EU. K tomu přidáváme video-příspěvek koordinátorky integrace Samanthy Burdett z kanadského Calgary, která byla hostkou naší konference "Podpora integrace migrantů na lokální úrovni". Více

Pro Brno má americká personalistka Tyler Golden jen slova chvály

Foto

Tyler Golden byla učitelkou angličtiny na střední škole, dnes pracuje jako personalistka pro velkou společnost MEWS. Pochází se Severní Karolíny, odkud se přestěhovala do Brna a poté do Prahy. Mimo jiné je českou snachou. Proč se paní Golden rozhodla přestěhovat do Česka a jaká byla její několikaletá migrační cesta? To se dozvíte v rozhovoru pro pořad Českého rozhlasu Region My a oni, který připravila Goranka Oljača. Více

Black Lives Matter v Evropě: Od hashtagu k politice

Foto

Black Lives Matter (BLM) je nehierarchické hnutí, které bylo založeno v roce 2013 po zabití afroamerického 17letého kluka, který byl zabit při návratu domů z obchodu, ve kterém si koupil bonbóny a džus. Byl usmrcen členem sousedské hlídky, který jej zastřelil i přes opakované výzvy policie, kterou telefonicky kontaktoval, aby tak neučinil. Následně byl pachatel zproštěn viny, což vedlo k celonárodním protestům, které tematizovaly strukturální, institucionální a každodenní rasismus v Americe, ale i po celém světě. Více

TZ: Koalice Hlas proti násilí uzavírá 16 dní aktivismu výzvou politikům

Foto

Mezinárodní den lidských práv uzavírá 16 dní aktivismu proti násilí na ženách a dívkách. Šestnáctidenní kampaň začala 25. listopadu, který je Mezinárodním dnem za odstranění násilí na ženách, a vyvrcholila dnes na Den lidských práv. Oranžová barva, jenž je symbolem kampaně, letos zabarvila řadu míst a budov a dnes 10. prosince se k nim přidává i Petřínská rozhledna.

#orangetheworld #16dní #hlasprotinasili Více

Projekt: Udělejme čáru za násilím na ženách a dívkách

Foto

SIMI se zapojilo sdílením svých zkušeností k nevšednímu projektu, který propojuje umění se závažným tématem násilí na ženách a dívkách, s nímž se ve své praxi setkávají členské organizace Evropské sítě migrantských žen (ENoMW). Iniciativa vzešla od belgických kolegyní z organizace Sdružení solidarity arabských žen (AWSA-Be). Více

Jak pomáhat uprchlicím v boji s násilím?

Foto

V reakci na tzv. migrační krizi z nedávných let se německá organizace SOLWODI spojila s dalšími evropskými organizacemi, aby společně otevřely neviditelné téma násilí na základě pohlaví u žen s uprchlickou zkušeností. Ze společného projektu vznikly materiály k tématu násilí pro tyto ohrožené ženy nebo příručka s poradenskými metodam pro osoby z pomáhajících profesí. Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.