SIMI Bez vrásek

Nerovnost žen na českém trhu práce přetrvává, týká se i migrantek

Foto

K rovnému postavení žen a mužů máme v ČR ještě daleko. Ženy u nás vydělávají v průměru o 21,8 % méně než muži, což je druhé nejhorší skóre v EU. Máme také jednu z největších nezaměstnaností žen s dětmi do šesti let věku, jednak pro nedostatek školek, ale také kvůli nedostatku zkrácených a flexibilních úvazků. Nižší mzdy a nerovné zapojení žen a mužů do neplacené práce v domácnosti a péče o děti se následně promítají do nižších penzí žen a větší ohrožení chudobou. Tyto nerovnosti se vesměs týkají i migrantek žijících v ČR, které navíc čelí celé řadě legislativních bariér či strukturální diskriminaci, jak jsme prezentovali na nedávné konferenci Jak na rovnost?, pořádané Úřadem vlády ČR. Více

Emoce v migraci: Co trápí migranty v ČR a co prožívají očima jejich terapeuta

Foto

František Cihlář je terapeut. Této práci se věnuje již 15 let, z toho v posledních 6 letech se v praxi setkává převážně s migranty ze všech končin světa. Kromě své soukromé praxe působí jako psychosociální poradce v naší organizaci SIMI. Na nedávném setkání o duševním zdraví v migraci se s námi podělil o svoje zkušenosti z práce s těmito klienty, o jejich situaci v ČR a o tom, co je v nitru trápí.      Více

Anna Grušová o ženách v boji za práva utlačovaných před 25 lety a dnes

Foto

Co vede některé lidi k tomu, aby se zabývali společenskými otázkami s převážně humanitární tématikou? Jsou citlivější k utrpení jiných, nebo v sobě nalézají schopnost ovlivňovat prostředí kolem sebe, aby také aktivně pomáhalo jiným? V devadesátých letech minulého století vznikaly u nás nevládní organizace zabývající se migrací. Bylo příznačné, že v jejich řadách působil od samého začátku velký počet žen. Výraznou roli mezi nimi hrála Anna Grušová, jedna ze zakladatelek Poradny pro uprchlíky, dnešního SIMI. Více

Tancem proti násilí: Na Valentýna půjde SIMI vyjádřit solidaritu obětem násilí na ženách

Foto

Slavíte-li Valentýna či nikoliv, přijďte s námi otevřít své srdce na náměstí Václava Havla (piazzetta Národního divadla) a vyjádřit solidaritu obětem násilí na ženách! Ve středu 14. 2. 2018 od 12 hod zde proběhne akce Tancem proti násilí. Více

Vika z Ruska: Díky za příležitost sebevyjádřit se a uvědomit si vlastní předsudky

Foto

Jmenuji se Viktoria, pocházím z Petrohradu a již nějakou dobu žiji v Praze. Tímto příspěvkem bych se chtěla s vámi podělit o svoje pocity ohledně porozumění místních lidí vůči nám, příchozím. Více

#OpenTheIslands: Ukončeme uprchlickou krizi na řeckých ostrovech

Zima je zde a více než 13 500 žen, dětí a mužů žádajících o mezinárodní ochranu v Evropě zůstalo uvězněno na řeckých ostrovech, v nehostinných podmínkách, když začala 21. prosince 2017 zima, uvedla organizace Human Rights Watch. Více

Sagar Rakin o osobním rozvoji a cestě k sebepoznání

Foto

Sagar se narodila v Afghánistánu, v městě Kábulu. Otec byl profesorem na univerzitě v Kábulu, maminka učitelkou v mateřské školce. Sagar byly skoro 4 roky, když rodina odjela kvůli válce z Afghánistánu. I když říká, že dětství měla díky svým rodičům krásné, tak souhlasí s tvrzením, že válka člověka poznamená na celý život. Možná i proto našla u sebe potřebu naslouchat svému já a začala se hloubkově věnovat osobnímu rozvoji. Více

Pozměňovací návrh poslance Jakuba Jandy (ODS) ke státnímu rozpočtu pro rok 2018 může ohrozit naši práci na podporu žen v migraci

Foto

V těchto dnech projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR státní rozpočet na rok 2018 a poslanec Jakub Janda (bývalý skokan na lyžích) zde předkládá pozměňovací návrh, kterým chce zrušit jedinou státní dotaci pro oblast rovnosti žen a mužů a přesunout tyto prostředky na oblast sportu. V SIMI jsme tímto návrhem znepokojeni, neboť to ohrožuje také naši práci na podporu žen v migraci. Více

Rozhovor se Zuzanou Vuovou, první českou mládežnickou delegátkou v OSN.

Foto

Minulý týden časopis Respekt vydal zajímavý rozhovor se Zuzanou Vuovou, která se ve svých 25 letech stala první českou mládežnickou delegátkou v OSN. Rozhovor připravila Andrea  Procházková. V rozhovoru vypráví o tom jak se k této práci dostala, jak její práci vnímá její rodina a okolí nebo o tom, jaké to pro ní je být Vietnamkou v ČR a být inspirací pro ostatní. Více

O blogu

Vítáme vás na novém blogu, který SIMI oficiálně otevřelo, ale který bezstarostně nepřežije bez vaší spolupráce – komentářů, osobních zkušeností, informací, novinek, návrhů. V podstatě to je opravdu vážný prostor pro vaše veselé nebo i smutné myšlenky o stárnutí migrantek a o všem, co s tím v životě souvisí. Více

Norway grants, OSF Prague, SIMI

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS UK a Universitou Bergen.