SIMI Bez vrásek

Anna Grušová o ženách v boji za práva utlačovaných před 25 lety a dnes

Foto

Co vede některé lidi k tomu, aby se zabývali společenskými otázkami s převážně humanitární tématikou? Jsou citlivější k utrpení jiných, nebo v sobě nalézají schopnost ovlivňovat prostředí kolem sebe, aby také aktivně pomáhalo jiným? V devadesátých letech minulého století vznikaly u nás nevládní organizace zabývající se migrací. Bylo příznačné, že v jejich řadách působil od samého začátku velký počet žen. Výraznou roli mezi nimi hrála Anna Grušová, jedna ze zakladatelek Poradny pro uprchlíky, dnešního SIMI. Více

Tancem proti násilí: Na Valentýna půjde SIMI vyjádřit solidaritu obětem násilí na ženách

Foto

Slavíte-li Valentýna či nikoliv, přijďte s námi otevřít své srdce na náměstí Václava Havla (piazzetta Národního divadla) a vyjádřit solidaritu obětem násilí na ženách! Ve středu 14. 2. 2018 od 12 hod zde proběhne akce Tancem proti násilí. Více

Vika z Ruska: Díky za příležitost sebevyjádřit se a uvědomit si vlastní předsudky

Foto

Jmenuji se Viktoria, pocházím z Petrohradu a již nějakou dobu žiji v Praze. Tímto příspěvkem bych se chtěla s vámi podělit o svoje pocity ohledně porozumění místních lidí vůči nám, příchozím. Více

#OpenTheIslands: Ukončeme uprchlickou krizi na řeckých ostrovech

Zima je zde a více než 13 500 žen, dětí a mužů žádajících o mezinárodní ochranu v Evropě zůstalo uvězněno na řeckých ostrovech, v nehostinných podmínkách, když začala 21. prosince 2017 zima, uvedla organizace Human Rights Watch. Více

Sagar Rakin o osobním rozvoji a cestě k sebepoznání

Foto

Sagar se narodila v Afghánistánu, v městě Kábulu. Otec byl profesorem na univerzitě v Kábulu, maminka učitelkou v mateřské školce. Sagar byly skoro 4 roky, když rodina odjela kvůli válce z Afghánistánu. I když říká, že dětství měla díky svým rodičům krásné, tak souhlasí s tvrzením, že válka člověka poznamená na celý život. Možná i proto našla u sebe potřebu naslouchat svému já a začala se hloubkově věnovat osobnímu rozvoji. Více

Pozměňovací návrh poslance Jakuba Jandy (ODS) ke státnímu rozpočtu pro rok 2018 může ohrozit naši práci na podporu žen v migraci

Foto

V těchto dnech projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR státní rozpočet na rok 2018 a poslanec Jakub Janda (bývalý skokan na lyžích) zde předkládá pozměňovací návrh, kterým chce zrušit jedinou státní dotaci pro oblast rovnosti žen a mužů a přesunout tyto prostředky na oblast sportu. V SIMI jsme tímto návrhem znepokojeni, neboť to ohrožuje také naši práci na podporu žen v migraci. Více

Rozhovor se Zuzanou Vuovou, první českou mládežnickou delegátkou v OSN.

Foto

Minulý týden časopis Respekt vydal zajímavý rozhovor se Zuzanou Vuovou, která se ve svých 25 letech stala první českou mládežnickou delegátkou v OSN. Rozhovor připravila Andrea  Procházková. V rozhovoru vypráví o tom jak se k této práci dostala, jak její práci vnímá její rodina a okolí nebo o tom, jaké to pro ní je být Vietnamkou v ČR a být inspirací pro ostatní. Více

VEŘEJNÝ PROSTOR A MY / aneb další z neotřelých témat Interkulturních setkání

Foto

Interkulturní setkání pořádá SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) jednou měsíčně již skoro tři roky. Základem setkávání je vzájemný kontakt a dialog mezi majoritou a minoritou – cizinci a Čechy. Jde především o vzájemné sdílení nad probíranými tématy a diskuzi, kde každý může přednést svůj názor a nechat se obohatit názorem ostatních. Pravidelné setkávání navíc přináší i nové známosti a přátelství.  Více

KRUHY 2.: historie multikulturních ženských skupin

Foto

Pokračování: Martina Hrdličková

Do neziskové organizace InBáze, tehdy Berkatu, jsem se dostala díky studiu sociální práce a mému zájmu o pomoc lidem v Čečensku. Jako mnozí první zaměstnanci Berkatu jsem začínala i já jako nadšená dobrovolnice, v mém případě dobrovolnice Multikulturních skupin KRUHY. Má pravidelná účast na skupinách a zaujetí touto výjimečnou aktivitou mě velmi brzy posunuly z role dobrovolníka do role asistentky vedoucí.  O pár měsíců později, psal se  rok 2007, jsem s radostí přijala nabídku stát se spoluvedoucí pondělní skupiny a moci se tak podílet na dalším směřování Kruhů. Toto mé rozhodnutí patřilo k mým nejzásadnějším, KRUHY si mě tak získaly a drží si mě dodnes. Více

O blogu

Vítáme vás na novém blogu, který SIMI oficiálně otevřelo, ale který bezstarostně nepřežije bez vaší spolupráce – komentářů, osobních zkušeností, informací, novinek, návrhů. V podstatě to je opravdu vážný prostor pro vaše veselé nebo i smutné myšlenky o stárnutí migrantek a o všem, co s tím v životě souvisí. Více

Norway grants, OSF Prague, SIMI

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS UK a Universitou Bergen.