SIMI Bez vrásek

Rozhovor se Zuzanou Vuovou, první českou mládežnickou delegátkou v OSN.

Minulý týden časopis Respekt vydal zajímavý rozhovor se Zuzanou Vuovou, která se ve svých 25 letech stala první českou mládežnickou delegátkou v OSN. Rozhovor připravila Andrea  Procházková. V rozhovoru vypráví o tom jak se k této práci dostala, jak její práci vnímá její rodina a okolí nebo o tom, jaké to pro ní je být Vietnamkou v ČR a být inspirací pro ostatní. Více

VEŘEJNÝ PROSTOR A MY aneb další ze zajímavých témat Interkulturních setkání

Interkulturní setkání pořádá SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) jednou měsíčně již skoro tři roky. Základem setkávání je vzájemný kontakt a dialog mezi majoritou a minoritou – cizinci a Čechy. Jde především o vzájemné sdílení nad probíranými tématy a diskuzi, kde každý může přednést svůj názor a nechat se obohatit názorem ostatních. Pravidelné setkávání navíc přináší i nové známosti a přátelství.  Více

Příběh ze sousedství - Silja Schultheis

Autentický pohled na svou vlastní integraci, na problémy migrantů s jejich přijetím místní společnosti u nás i v Německu, na procházky Prahou nebo na multikulturní vysílání v Berlíně, na české babičky a německou pragmatičnost při snahách o integraci uprchlíků zprostředkovává rozhovor Goranky Oljača s bývalou zahraniční redaktorkou Českého rozhlasu Siljou Schultheis. Více

Žena na hlavní koleji - Lila Donev

Vždy, když si vzpomenu na název projektu o migrantkách seniorkách „Ženy na vedlejší koleji?“, uvědomím si, jak to může být spolu s otazníkem trochu zavádějící. Nepopíratelným faktem totiž je, že většina z těchto žen, účastnic projektu, vůbec nikdy nebyla a není na vedlejší koleji. Naopak. Tyto dámy, nyní už ve zralém věku, uměly vždy ukočírovat silné proudy kolem sebe a najít své ukotvení i v nových životních podmínkách cizí země. Jinou věcí je, jak se k nim společnost zachovala a kam je zařadila. Zdali se původní i nové okolí zajímalo o jejich názor na válku, uprchlictví a migraci, a zdali jejich názor vůbec měl nějakou společenskou váhu… Více

Seriál ÚSPĚŠNÉ MIGRANTKY - Příběh doktorky Eleny Tulupové

Pokud by se příběh doktorky Eleny Tulupové, vědkyně pocházející z Ruska, měl shrnout, tak bychom se určitě neobešli bez slov „úspěšná vědkyně“ nebo i „úspěšně integrovaná migrantka“. Jenže k migraci patří jako věrný doprovod také slovo „nostalgie“, což možná její migrantský příběh doplní o jiné odstíny. A jak tomu bylo ve skutečném životě Eleny Tulupové? Více

Dvojjazyční asistenti pedagoga - příběh paní Kunduz

Paní Kunduz Slaninková je původem z Kyrgystánu. Za celý svůj dosavadní život vystřídala desítky zaměstnání. Zaměstnání, ve kterých se vždycky koukala na hodinky a odpočítávala sekundy a minuty do pauzy na oběd nebo do konce její pracovní doby. Snila o Bratislavě a o Praze. O uličkách, hradbách a mostech... O 17 let později paní Kunduz vypráví svůj příběh, jakým způsobem se vlastně dostala do České republiky, jaká důležitá rozhodnutí musela udělat a jak se jí v Praze teď daří. Velkou roli sehrála i organizace Meta, o. p. s. Více

Tamara Moyzes – Bývalá mírová aktivistka přibližuje izraelsko-palestinské vztahy skrze umění

Narodila se v Bratislavě, žije v Praze a cítí se být kosmopolitou. Izraelská kapitola jejího života je zajímavá proto, že se stala mírovou aktivistkou pro Palestinu. Dnes o sobě Tamara Moyzes mluví jako o aktivistce ve výslužbě a pořádá různé výstavy. Před několika lety byla třeba kurátorkou výstavy v Centru současného umění DOX s názvem Middle East Europe, na které prezentovala díla evropských umělců reagující na blízkovýchodní konflikt v přímé konfrontaci s pracemi jejich palestinských a izraelských kolegů. Dosáhnout tohoto propojení ovšem nebylo jednoduché, jak se ukázalo v rozhovoru s redaktorkou ČRo Gorankou Oljaća. Více

Problematika důchodů pro azylanty, příběh Lidy Simonian z Arménie

Přetrvávajícím problémem stárnoucích azylantů v ČR je řešení otázky jejich hmotného zabezpečení, zejména přiznání starobního důchodu. V následujícím rozhovoru s arménskou azylantkou Lidy Simonian nabízíme stručný vhled do problematiky jak z hlediska žadatele, tak z pohledu odpovědných zástupců státu. Pro vážné zájemce o komplexnější informace na danou problematiku uvádíme v článku citace z příslušného zákona a webové odkazy. Více

Dvojjazyční asistenti pedagoga - příběh paní Svitlany

Paní Svitlana Popovič pochází z Ukrajiny. Ve své rodné zemi strávila 25 let. Vystudovala tam vysokou školu a získala diplom z oblasti agrobiologie. Stejně jako většina lidí po škole i ona chtěla vyzkoušet něco nového. Proto odjela se svým přítelem do České republiky. Ale protože nic není tak lehké, jak se zdá, vzhledem k jazykové bariéře najednou musela vykonávat úplně jinou práci, než za kterou sem přijela. Jelikož však na jejím pracovišti byli převažně Češi, paní Svitlana si rychle osvojila základní fráze pro běžnou komunikaci. Právě díky každodennímu styku s ostatními zaměstnanci si svoji znalost českého jazyka osvojovala více a více. Po nějakém čase paní Svitlana odešla na mateřskou dovolenou se svojí dcerkou. Jednoho dne k ní přišla na návštěvu kamarádka, která čerstvě absolvovala kurz pro asistenty pedagoga. Zmínila se o organizaci META, o. p. s. a o jejich činnosti. A tím okamžikem pro paní Svitlanu začal úplně nový život.  Více

O blogu

Vítáme vás na novém blogu, který SIMI oficiálně otevřelo, ale který bezstarostně nepřežije bez vaší spolupráce – komentářů, osobních zkušeností, informací, novinek, návrhů. V podstatě to je opravdu vážný prostor pro vaše veselé nebo i smutné myšlenky o stárnutí migrantek a o všem, co s tím v životě souvisí. Více

Norway grants, OSF Prague, SIMI

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS UK a Universitou Bergen.