SIMI Bez vrásek

Sedm statečných: Svitlana

Foto

Je jich sedm, pocházejí ze šesti států světa a žijí, pracují či studují v České republice. Všechny spojuje jedna věc, a sice dobrovolnictví. Svitlana S., která přijela do České republiky za doktorským studiem z Ukrajiny, zde žije 5 let a z toho je už třetím školním rokem zapojená do dobrovolnického programu Společně v knihovně organizace Nová škola, o.p.s., což z ní dělá „služebně nejstarší” dobrovolnici programu, jeho důležitou spolutvůrkyni a neformální mentorku nových dobrovolníků. A proč vlastně dobrovolničí?  Více

Když duše zabolí - téma duševního zdraví příchozích

Foto

Jak najít štěstí, naplnění v životě, jak dobře vychovávat své děti a žít spokojeně? Po odpovědích touží většina migrantů a migrantek stejně jako místní obyvatelé. Co se ale děje, když jim jejich touhy nevycházejí a duše je bolí? „Někteří klienti a klientky SIMI se cítí osaměle, přestože žijí v partnerských či manželských vztazích,“ říká František Cihlař o některých z problémů, které pomáhá řešit ve své praxi jako psychosociální poradce SIMI.  Více

Sedm statečných aneb příběhy cizinců dobrovolníků

Foto

Je jich sedm, pocházejí ze šesti států světa a žijí, pracují či studují v České republice. Všechny spojuje jedna věc, a sice dobrovolnictví. Společnost META, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání, se rozhodla ukázat příběhy těchto sedmi, neobyčejných lidí, kteří prostřednictvím pěti neziskových organizací věnují svůj volný čas těm, kteří to potřebují. Více

Debatovat o migraci na školách dává smysl, a to i díky našim hostkám a hostům s vlastní zkušeností migrace

Foto

Dnes není ojedinělé setkat se s názorem, že migrace jako téma do školy nepatří. Možná se není čemu divit. Ve společnosti, která se podle mnoha výzkumů řadí k nejvíce xenofobním v Evropě, to chce odvahu pustit se do diskuze o otázkách souvisejících s migrací či uprchlictvím. Jaké s tím mají zkušenosti naše kolegyně ze vzdělávací sekce SIMI? To se dočtete v shrnutí jejich dojmů ze série besed o migraci, které pravidelně pořádají na základních a středních školách v Praze.  Více

Nerovnost žen na českém trhu práce přetrvává, týká se i migrantek

Foto

K rovnému postavení žen a mužů máme v ČR ještě daleko. Ženy u nás vydělávají v průměru o 21,8 % méně než muži, což je druhé nejhorší skóre v EU. Máme také jednu z největších nezaměstnaností žen s dětmi do šesti let věku, jednak pro nedostatek školek, ale také kvůli nedostatku zkrácených a flexibilních úvazků. Nižší mzdy a nerovné zapojení žen a mužů do neplacené práce v domácnosti a péče o děti se následně promítají do nižších penzí žen a větší ohrožení chudobou. Tyto nerovnosti se vesměs týkají i migrantek žijících v ČR, které navíc čelí celé řadě legislativních bariér či strukturální diskriminaci, jak jsme prezentovali na nedávné konferenci Jak na rovnost?, pořádané Úřadem vlády ČR. Více

Emoce v migraci: Co trápí migranty v ČR a co prožívají očima jejich terapeuta

Foto

František Cihlář je terapeut. Této práci se věnuje již 15 let, z toho v posledních 6 letech se v praxi setkává převážně s migranty ze všech končin světa. Kromě své soukromé praxe působí jako psychosociální poradce v naší organizaci SIMI. Na nedávném setkání o duševním zdraví v migraci se s námi podělil o svoje zkušenosti z práce s těmito klienty, o jejich situaci v ČR a o tom, co je v nitru trápí.      Více

Anna Grušová o ženách v boji za práva utlačovaných před 25 lety a dnes

Foto

Co vede některé lidi k tomu, aby se zabývali společenskými otázkami s převážně humanitární tématikou? Jsou citlivější k utrpení jiných, nebo v sobě nalézají schopnost ovlivňovat prostředí kolem sebe, aby také aktivně pomáhalo jiným? V devadesátých letech minulého století vznikaly u nás nevládní organizace zabývající se migrací. Bylo příznačné, že v jejich řadách působil od samého začátku velký počet žen. Výraznou roli mezi nimi hrála Anna Grušová, jedna ze zakladatelek Poradny pro uprchlíky, dnešního SIMI. Více

Tancem proti násilí: Na Valentýna půjde SIMI vyjádřit solidaritu obětem násilí na ženách

Foto

Slavíte-li Valentýna či nikoliv, přijďte s námi otevřít své srdce na náměstí Václava Havla (piazzetta Národního divadla) a vyjádřit solidaritu obětem násilí na ženách! Ve středu 14. 2. 2018 od 12 hod zde proběhne akce Tancem proti násilí. Více

Vika z Ruska: Díky za příležitost sebevyjádřit se a uvědomit si vlastní předsudky

Foto

Jmenuji se Viktoria, pocházím z Petrohradu a již nějakou dobu žiji v Praze. Tímto příspěvkem bych se chtěla s vámi podělit o svoje pocity ohledně porozumění místních lidí vůči nám, příchozím. Více

O blogu

Vítáme vás na novém blogu, který SIMI oficiálně otevřelo, ale který bezstarostně nepřežije bez vaší spolupráce – komentářů, osobních zkušeností, informací, novinek, návrhů. V podstatě to je opravdu vážný prostor pro vaše veselé nebo i smutné myšlenky o stárnutí migrantek a o všem, co s tím v životě souvisí. Více

Norway grants, OSF Prague, SIMI

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS UK a Universitou Bergen.