Právo cizinců na spravedlnosti – projekt organizace In IUSTITIA

10/11/15 | Článek

Byli jste napadeni kvůli své národnosti nebo náboženskému vyznání? Nebojte se obrátit na organizaci In IUSTITIA, která pomáhá obětem násilí z nenávisti, tedy těm, kteří zažili útok kvůli svému původu, víře, barvě pleti, politickému názoru, věku, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotnímu stavu nebo příslušnosti k jiné sociální skupině. Organizace poskytuje klientům bezplatné sociální poradenství, právní informace a v případě potřeby nabízí i právní zastoupení před soudem.

Z meziročních statistik organizace vyplývá, že mezi cizinci roste poptávka po sociálních službách právním zastupování. Reakcí organizace na současnou situaci je projekt „Bezpečně v novém domově“, který podporuje práva cizinců, migrantů a azylantů ohrožených rasismem a xenofobií.

„V současné atmosféře všudypřítomného strachu z migrace je klíčové, aby se cizincům, migrantům a azylantům, setkají-li se s předsudečným násilím, dostalo účinné pomoci,“ uvedla Mgr. Klára Kalibová, ředitelka In IUSTITIA, o.p.s. Cílem projektu „Bezpečně v nové domově“ je ochrana lidských práv jako taková a podpora spravedlivého přístupu k cizincům, migrantům a azylantům. Pracovníci organizace jim také poskytují informace o tom, jaká mají práva v případě, že se stanou terčem násilí z nenávisti. Sociální pracovníci a právníci nabízí poradenské a konzultační služby přímo v terénu, což znamená, že jsou schopni do tří dnů od oznámení vyjet za klientem přímo k němu domů.V případě klientů z řad cizinců, migrantů nebo azylantů je jejich přístup ke spravedlnosti ztížen jazykovou a kulturní bariérou, nedůvěrou, neznalostí právního systému, obavami z policie a soudů či pobytovým statusem.

„Podpora cizinců, migrantů a azylantů, vystavených násilí z nenávisti, musí být v trestním řízení soustavná, kulturně citlivá a musí být poskytována v jazyce, kterému rozumí“, ujistila Kateřina Baňacká, vedoucí oddělní sociální práce In IUSTITIA. Sociální a právní poradenství je realizováno na celém území ČR přímo v přirozeném prostředí klientely.

  • Klienti mohou organizaci v případě potřeby kontaktovat na telefonním čísle +420 773 177 636

Fotogalerie

001

Komentáře

1) Here is a set of my  06/01/23 14:11

Here is a set of my nude pics facebook.com

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.