SIMI Bez vrásek

Příběh Vietnamky MiMi a jejího módního butiku La femme

Foto

MiMi je původem z Vietnamu a do České republiky přišla, když jí bylo 14 let. Životem ji provází móda a oblékání, není tedy divu, že provozuje módní butik La femme MiMi. Je zároveň návrhářka, módní guru i šička. Kombinuje evropský a asijský styl, kdy střihy jsou evropské a výšivky asijské. Snaží se také šít bezezbytkově, ze zbylých látek tak tvoří různé koláže nebo obrazy. A jak se k módě dostala? Více

Ženy migrantky, které uspěly v gastronomii

Foto

Od nepaměti jsou ženy spojovány s péčí o domácnost a vařením jídla pro své rodiny. Málokdy už však ženy vidíme jako šéfkuchařky v našich oblíbených restauracích. 

Poslední dobou však pomalu dochází k posunu v této oblasti. Ženy začínají své kulinářské dovednosti ukazovat i mimo své domovy a využívají své podnikatelské a průkopnické dovednosti k tomu, aby našly své místo na trhu v gastronomickém byznysu. 

Rozhodli jsme se vám představit šest příběhů žen migrantek, které své místo na trhu kulinářských specialit našly! Více

Story about student Busra from Turkey

Foto

In SIMI, we regularly employ international interns. This spring, we hosted Busra, an intern from Turkey, who is enrolled in the master degree of gender studies for international students on Faculty of Humanities UK. Busra showed great interest in our work and helped us mostly with research concerning the situation of migrant women in the Czech Republic and in Europe. We were, on the other hand, interested in how she actually enjoys living in Prague. Více

Příběh zahraniční studentka Busry z Turecka

Foto

V SIMI máme pravidelně zahraniční stážisty. Letos na jaře s námi spolupracovala stážistka Busra z Turecka, která je zapsaná do magisterského programu genderových studií pro mezinárodní studenty na Fakultě humanitních studií UK. Busra projevovala velký zájem o činnost naší organizace a dělala pro nás především rešerše o situaci migrantek v ČR a v Evropě. Nás zase zajímalo, jak se naší stážistce v Praze vlastně žije. Více

Sedm statečných: Olesey

Foto

Je jich sedm, pocházejí ze šesti států světa a žijí, pracují či studují v České republice. Všechny spojuje jedna věc, a sice dobrovolnictví. Příběhy těchto neobyčejných lidí zpracovala společnost META, o.p.s. formou video medailonků a tištěné publikace s názvem Sedm statečných – příběhy cizinců dobrovolníků, která je navíc doplněná o teoretický úvod k dobrovolnictví v České republice a ve světě. Více

Společně bez násilí - Konference na téma potírání násilí

Foto

    

Konference na téma potírání násilí na ženách a domácího násilí

  • 25. listopadu 2019, 10:00 – 16:00 hod
  • Konferenční prostory Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Fyzické a nebo sexuální násilí zažila každá třetí Češka. V České republice existují kvalitní služby pro oběti i osoby ohrožené násilím. Stále však chybí komplexní provázání a lepší spolupráce všech aktérů.  Více

Může být Eman Ghalebová "integrovaná" do české společnosti, když nosí hidžáb?

Foto

Eman Ghalebová pochází z Jemenu a do České republiky se přestěhovala v pěti letech v roce 2004. Žije v Teplicích s rodiči a sourozenci, její otec je uznávaný lékař. Během studií na teplickém gymnáziu, kde měla skvělé studijní výsledky, se začala společensky angažovat. Vyznává islám a veřejně nosí šátek, Českou republiku považuje za svůj domov.  Více

Za neobvyklými kořeny Juanity, zakladatelky bistra Jávanka

Foto

Juanita, Indonéska narozená v Praze, se snaží stavět mosty mezi lidmi. V pražských Vršovicích provozuje indonéskou restauraci, kde vaří recepty své maminky. A pracují tam vedle sebe muslimové, křesťané, Češi i cizinci. Často to není vůbec lehké, mnohdy se mezi sebou lidé horkotěžko domluví. Ale protože vědí, že musí spolupracovat, tak se vždycky domluví a vyjdou si vstříc. A to je podle Juanity ta nejlepší integrace.  Více

Duševní zdraví, práce, migrace a co vy?

Foto

10. října si připomínáme mezinárodní den duševního zdraví a jelikož se v SIMI již dlouhodobě zabýváme duševním zdraví migrantů a migrantek, sdílíme manuál Evropské sítě proti rasismu (ENAR) týkajícího se tématu duševního zdraví na pracoviště v souvislosti s migrací – respektive negativních jevů, které sebou migrace přináší, a to rasismu a nerovnosti.

Obecně je problematika duševního zdraví a migrace v českém kontextu značně opomíjena a nerozvinutá. Souvisí to jednak s celkovým vývojem v oblasti péče o duševní zdraví v ČR i vůči vlastním občanům, jednak s omezeným přístupem migrantek a migrantů ke zdravotnímu pojištění v ČR, ale i s řadou dalších bariér, zejm. jazykovou a kulturní nebo také s nedostatečnou informovaností na všech stranách. Na tuto problematiku se snažíme poukázat i projektem Migrantky mezi ženami. Více

O blogu

Vítáme vás na novém blogu, který SIMI oficiálně otevřelo, ale který bezstarostně nepřežije bez vaší spolupráce – komentářů, osobních zkušeností, informací, novinek, návrhů. V podstatě to je opravdu vážný prostor pro vaše veselé nebo i smutné myšlenky o stárnutí migrantek a o všem, co s tím v životě souvisí. Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.