SIMI Bez vrásek

Příběhy žen migrantek k poslechnutí v rozhlasu

Foto

Přinášíme Vám reportáže k poslechu, které v rámci pořadu My a oni vysíleném na ČRo Region připravila od začátku roku 2022 Goranka Oljača. V reportážích se seznámíte s příběhy zajímavých a silných žen, které se v Česku nenarodily, ale jejich životní cesta je do této země zavedla. Přejeme příjemný poslech. Více

Zkušenosti obětí domácího násilí z řad cizinců

Foto

Česká republika nedělá dost ani pro oběti domácího násilí u vlastních občanů. O to horší je situace cizinců — neznají svá práva, nemají kontakty, bojí se o děti… Popsány jsou i případy, kdy policie vyslechne jen agresora, protože umí lépe jazyk. Více

Azyl a kávu, prosím!

Foto

Na fotce můžete vidět zleva Amana (Eritrea), Rose (Eritrea) a Kazem (Afghánistán), kteří přebírají přebírají cenu čtenářů Berkeleyan. Jedná se o zakladatele kavárny, která slouží jako přestupní stanice pro žadatele o azyl v Kalifornii. Zajímavý projekt z kalifornské Berkeley pomáhá žadatelům o azyl s integrací ve Spojených státech. Více

Вказівник дозвілля для біженців у Празі

Foto

У вас є вільний час, і ви не хочете сидіти вдома? Можливості, як провести свій вільний час в Празі, різноманітні і широкі. Наступні абзаци можуть дати вам натхнення у тому, як розпорядитися своїм вільним часом. Ми пропонуємо пропозиції, які переважно для новоприбулих сімей з України. Více

Volnočasové aktivity pro uprchlíky v Praze

Foto

Máte volno a nechce se vám sedět doma? Nabídka možností jak v Praze trávit volný čas je pestrá a široká. Následující odstavce vám mohou poskytnout inspiraci, jak se svým volným časem naložit. Přinášíme nabídky, které jsou převážně pro nově příchozí rodiny z Ukrajiny. Více

Expatky a jejich (ne)znalost češtiny

Foto

Radio Prague International publikovalo článek o tzv. expatkách v České republice. Mluví zde o nich Anna Fodor, britská spisovatelka žijící v Praze, která upozorňuje na to, že neznalost českého jazyka může být pro tyto ženy, které jsou matkami v cizí zemi, značnou komplikací nejen při jejich vlastní integraci, ale při výchově a podpoře svých dcer a synů v různých životních situacích.  Více

Reportáž z bohoslužby za migranty

Foto

V předvánoční čas proběhla pod záštitou Českobratrské církve evangelické (ČCE) tzv. Bohoslužba za migranty. Českobratrská církev evangelická, druhá největší církev a zároveň nejpočetnější protestantská církev v České republice, se dlouhodobě věnuje tématům souvisejícím s migrací a cizinci. Podílí se například na  humanitární pomoci a realizaci projektů na pomoc uprchlíkům, snaží se předejít negativním projevům české společnosti vůči přistěhovalcům, pomáhá šířit osvětu, spolupracuje se státními institucemi i neziskovými organizacemi a usiluje o zlepšení postavení migrantů v České republice a především jejich vlídnějšího přijetí. Více

Diskuse o pandemii s neziskovými organizacemi zaměřenými na ženy

Foto

Ženy-migrantky patří mezi nejohroženější skupiny ve společnosti. Omezeně se v nových podmínkách orientují a leckdy je trápí jazyková bariéra. Pandemie Covid-19 existující problémy jen prohloubila. Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) v prosinci k tématu situace migrantek za pandemie a činnosti nevládních neziskových organizací, které jim pomáhají, uskutečnila debatu. Více

Hanka z Mongolska: Ráda bych pomáhala znevýhodněným lidem

Foto

Hanka je původem z Mongolska a do České republiky se přestěhovala, když jí bylo 12 let. Přijela se svou rodinou za tetou, která tu žila už několik let. Ve svém příběhu, který pro nás napsala, vypráví o začátcích v české škole a jak je adaptace na českou školu složitá bez znalosti vučovacího jazyka. Za příběh moc děkujeme. Více

O blogu

Vítáme vás na novém blogu, který SIMI oficiálně otevřelo, ale který bezstarostně nepřežije bez vaší spolupráce – komentářů, osobních zkušeností, informací, novinek, návrhů. V podstatě to je opravdu vážný prostor pro vaše veselé nebo i smutné myšlenky o stárnutí migrantek a o všem, co s tím v životě souvisí. Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.