Bez vrásek

SIMI poskytuje právní, sociální a psychosociální poradenství migrantům a migrantkám od roku 1992. Za celou dobu vyhledalo naši pomoc více než 50 000 nově příchozích. Setkáváme se s lidmi, kteří mají veselé, smutné, strastiplné, tragické i šťastné příběhy, ale i obyčejné každodenní problémy. Snažíme se poskytnout radu a podporu a mnohému se učíme i my. Obdivujeme odvahu, sílu a odhodlanost, s jakou se naši klienti a klientky vyrovnávají s nástrahami migrace a integrace, jaký mají vtip a nadhled v mnohdy nelehkých životních situacích.

Přestože v naší každodenní práci věnujeme stejnou pozornost mužům i ženám, tyto stránky se týkají převážně žen-migrantek všech věkových kategorií, ras, etnicit, národností i typů pobytu. Možná se ptáte proč. Důvod je prostý. Naše dlouhodobé zkušenosti ukazují, že migrantky jsou častěji diskriminovány, ať už na trhu práce, v rodině či ve společnosti.

Nabízíme jim bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství – pomáháme řešit situaci kolem důchodů, domácího násilí a dalších genderově podmíněných forem násilí, pobytové záležitosti, žádosti o české občanství, problémy v rodině, osamělost, podporujeme ženy hledající zaměstnání, starající se o své děti, vnoučata a zároveň pečující o staré rodiče.

Tento blog jsme založili jako zdroj informací i místo pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu mezi migrantkami, ale také pro českou odbornou i širokou veřejnost. Posílejte nám své příběhy, náměty a diskutujte o tom, co děláme a o čem píšeme. Chceme vědět, co vás trápí nebo naopak, čeho jste dosáhli.

Tým SIMI.

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.