Bez vrásek

SIMI poskytuje právní, sociální a psychosociální poradenství migrantům a migrantkám od roku 1992 a za tu dobu jsme se potkali s téměř 50 000 migranty a migrantkami. Setkáváme se s lidmi, kteří mají veselé, smutné, strastiplné, tragické i šťastné příběhy, ale i obyčejné každodenní problémy. Snažíme se poskytnout radu a podporu a mnohému se učíme i my. Obdivujeme odvahu, sílu a odhodlanost, s jakou se naši klienti a klientky vyrovnávají s nástrahami migrace a integrace, jaký mají vtip a nadhled v mnohdy nelehkých životních situacích.

Přestože v naší každodenní práci věnujeme stejnou pozornost mužům i ženám, tyto stránky se týkají převážně žen, zejména pokud mají migrační původ a překročily práh čtyřicítky. Možná se ptáte proč. Důvod je prostý. Naše dlouhodobé zkušenosti ukazují, že migrantky jsou častěji diskriminovány, ať už na trhu práce, v rodině či ve společnosti.

Jedním z témat, které naše klientky hojně řeší v posledních několika letech, je stárnutí a to, jak a kdo se o ně postará v důchodovém věku. Spolu s nimi tak zjišťujeme, že česká společnost a ani příchozí migrantky nejsou připraveny na stáří a na problémy s tím spojené. Stejně tak nejsou známy příběhy a zkušenosti migrantek v důchodovém věku. Možná je to proto, že se o ně nikdo moc nezajímá. Tváříme se, že neexistují nebo že nic nepotřebují, protože očekáváme, že samy vše musejí zvládnout, „prostě jako vždycky“. 

Protože jsme přesvědčeni, že to tak není a že je důležité poznat problémy spojené s genderem, stárnutím a migrací (jestli jsou jiné než ty, které mají české seniorky a pokud se liší, tak v čem a proč) zahájili jsme v polovině roku 2014 projekt Ženy na vedlejší koleji (?), ve kterém se věnujeme migrantkám středního a vyššího věku. Nabízíme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství – pomáháme řešit situaci kolem důchodů, pobytové záležitosti, žádosti o české občanství, problémy v rodině, osamělost, podporujeme ženy hledající zaměstnání, starající se o své děti, vnoučata a zároveň pečující o staré rodiče. Pracujeme na výzkumu zaměřeném na migrantky starší 50 let z bývalé Jugoslávie, které v ČR dlouhodobě žijí. Tyto ženy právě začínají čím dál víc řešit problémy spojené se stářím ve snaze zachovat si důstojný život i v důchodovém věku, poté, co celý život pracovaly či se staraly o druhé. České veřejnosti bychom pak situaci těchto žen chtěli přiblížit mediální kampaní. Připravujeme také vzdělávací kurz pro studentky a studenty sociální práce na téma migrace a stárnutí. Zpracováváme analýzu postavení migrantek seniorek v ČR a připravujeme podněty pro změnu případných diskriminačních politik či nevyhovujících zákonů.

Tento blog zakládáme jako zdroj informací i místo pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu mezi migrantkami, ale také pro českou odbornou i širokou veřejnost. Posílejte nám své příběhy, náměty a diskutujte o tom, co děláme a o čem píšeme. Chceme vědět, co vás trápí nebo naopak, čeho jste dosáhli. Společně se nám tak podaří otevřít nikým neřešené téma, které se stárnutím populace nabývá na extrémní důležitosti.

Tým SIMI.

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.