Když utíkáte je pro vás spása dojít cíle

23/05/17 | Článek

Vesna Peulić je jednou z žen, které odešly během jugoslávské války z oblasti Bosny a Hercegoviny. Ozbrojený konflikt mezi Srby, Chorvaty a Albánci trval řadu let. Na jeho počátku stály neschody mezi jednotlivými národy, vypjatý nacionalismus a špatná finanční situace celé Jugoslávie. Na konci se pak nacházela rozpadlá země, především zničená území, lidé bez domova a na sto tisíc mrtvých. 

Společně s  dalšími třemi ženami vystoupila a  hovořila Vesna Peulić o  válce a  svém příchodu do  České republiky v  dokumentárním filmu Theodory Remundové Ženy od  vedle. Jsou to příběhy lidí, kteří k nám přišli z válkou zmítané Jugoslávie, aby zde hledali útočiště před smrtí a  hrůzami bojů ve  své rodné zemi. Chtějí pomoci veřejnosti přiblížit migraci a  témata s  ní spojená. Právě o  nich hovořila Vesna Peulić i s námi.

Rozhovor s paní Vesnou byl otiskut v časopise Naše rodina.

Fotogalerie

001

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.