Foto

Trh práce jako integrační prostor?

01/06/19 | Článek

Trh práce je prostor, který spojuje obyvatele metropole bez ohledu na to, odkud pocházejí. Téma práce je důležité pro každého, protože téměř jednu třetinu svého života trávíme v zaměstnání a každá pátá osoba v Praze je ze zahraničí. V tomto kontextu se místo pracoviště jeví, jako skutečný integrační prostor. Tyto údaje spojil festival Sirius do dvoudenní víkendové akce skládající se z workshopů a kulturních programů zaměřených na obyvatele české metropole. Událost sledovala Goranka Oljača.

Justyna Janowska je koordinátorkou mezinárodních projektů v oblasti pracovní migrace a pracovních podmínek v Multikulturním centru Praha. Jak Justyna vidí trh práce a integraci cizinců? „Já si opravdu myslím, že pracoviště je dalším místem, kromě soukromého života, kde dochází každodenně k setkávání se lidí s odlišným původem a opravdu je to místo integrace do společnosti, kde se rozdíly mezi cizinci a Čechy stírají. A je to tím, že všichni jsme pracující, všichni zažíváme stejné potíže, například stres nebo pocit vyhoření. Další věcí je, že nikdo, ani Češi ani cizinci, neznají zákoník práce. Zajímá nás to jenom tehdy, když se dostaneme do nějakého problému. To je ale škoda, protože když neznáme svá práva a povinnosti, tak se snadno dostaneme do situace, kde jsme zranitelnější a zaměstnavatelé toho mohou zneužívat.“

Jak je to s diskriminací migrantů na trhu práce? Jsou pro Čechy a migranty stejné pracovní podmínky? Více se dozvíte v pořadu Českého rozhlasu My a oni.

Jedním z hlavních cílů projektu Sirius je také sesbírat informace o migrantech uprchlících a žadatelích o azyl, přicházejících po roce 2014 a to zejména o ženách a mladistvých. Proč? To si v reportáži také poslechněte.

Článek vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR, a to v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.