Foto

Připravuje se nový Migrační pakt EU: co to znamená pro migrantky?

09/10/20 | Článek

Na evropské úrovni aktuálně dochází k významným revizím migračních a integračních politik Evropské unie, a to v podobě dvou rámcových dokumentů, vytvořených Evropskou komisí – 1) nového Paktu o migraci a azylu a 2) nového Akčního plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Evropská síť migrantek (ENoMW) sepsala k oběma rámcům EU svoje stanoviska ohledně toho, do jaké míry nové evropské migrační a integrační politiky reflektují a řeší specifické postavení žen a dívek v řadách migrantů a uprchlíků.

Přečtěte si:

Obdobně SIMI připravuje svá stanoviska k uvedeným evropským rámcům. Budeme vycházet ze situace migrantů a uprchlíků v ČR a neopomeneme zdůraznit nutnost gender mainstreamingu a tvorby genderově citlivých opatření v oblastech legální migrace a integrace na národní i evropské úrovni.

  • Připojit se můžete i Vy či Vaše organizace přes veřejné konzultace Evropské Komise. Více k tomu.

Evropská integrační politika

Nový Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí by měla Evropská komise zveřejnit v posledním čtvrtletí roku 2020. Akční plán se bude řídit kroky EU v oblasti integrace migrantů a uprchlíků v souladu s jejími pravomocemi, které se podle zakládajících smluv EU týkají poskytování pobídek a podpory členských států k urychlení integrace státních příslušníků třetích zemí na jejich územích. K tématu integrace se silně vážou i podpora a doplňující činnosti v boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě, které patří mezi další kompetence EU.

Veřejná konzultace o integraci a inkluzi migrantů a osob z migračního prostředí (otevřená do 21. 10. 2020) představuje skvělou příležitost pro všechny aktéry integrace v EU poskytnout svoji zpětnou vazbu z jejich pracovních a životních zkušeností a mít dopad na tvorbu politik.

Migrační pakt EU

Dne 23. září představila Evropská komise nový Pakt o migraci a azylu, jehož prostřednictvím hodlá pokrýt širokou škálu prvků nezbytných pro komplexní a společný evropský přístup k migraci. Co do jeho obsahu, Pakt především stanoví zdokonalené a rychlejší postupy v celém azylovém a migračním systému a vyvažuje zásady spravedlivého sdílení odpovědnosti a solidarity mezi členskými státy. Nyní je Pakt předán Evropskému parlamentu a Radě k posouzení a přijetí.

Jednou z možných iniciativ, navazujících na Pakt, je veřejná konzultace o budoucnosti legální migrace v EU (otevřená do 30. 12. 2020). Tato veřejná konzultace si klade za cíl určit oblasti, v nichž by bylo možné rámec EU pro legální migraci dále vylepšovat, mimo jiné prostřednictvím případných nových právních předpisů. Vyzývá rovněž účastníky, aby navrhli nové nápady, které zvýší atraktivitu EU, usnadní sladění dovedností a lépe chrání pracovní migranty před vykořisťováním. Výsledky konzultace pomohou Komisi rozhodnout, jaké další iniciativy jsou nutné k řešení dlouhodobých výzev v této oblasti.

****

Komise doporučuje, aby každý přispěvatel/ka na konzultace odpovídal/a svým jménem nebo jménem svojí organizace a sdílel/a je mezi všemi svými příslušnými kontakty. Na konzultace lze opovědět v jakémkoli jazyce EU. V SIMI souhlasíme s evropskými networky zabývajícími se migrací, že pokud chceme z těchto konzultací vytěžit maximum, je nezbytné zajistit, aby byl počet účastníků co nejširší a co nejrůznorodější, včetně zástupců komunit migrantů a uprchlíků.

Více k migračnímu paktu EU najdete také na webové stránce: www.ferovamigracnipolitika.cz. Měníme systém s odvahou!

 

Překlady stanovisek Evropské sítě migrantek byly zajištěny z projektu Migrantky mezi ženami, podpořeného ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím dotačního programu Úřadu vlády ČR na podporu veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů.

logo-urad-vlady2_1479920210.jpg

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.