Foto

Úmluva za odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) slaví výročí

03/08/21 | Článek

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen Úmluva), anglicky Convention on Elimination of all kinds of Discrimination Against Women (CEDAW), byla přijata v roce 1979 Valným shromážděním Organizace spojených národů a je považována za mezinárodní deklaraci ženských práv.

CEDAW je jednou z devíti základních smluv o lidských právech. Především je ale jediným mezinárodním dokumentem, který do centra pozornosti dostává primárně lidská práva žen a dívek. Ve svých 30 článcích tato Úmluva potvrzuje rovnocenná práva a stává se nástrojem v boji proti všem formám diskriminace žen. Kromě definic této diskriminace vysvětluje význam rovnosti mužů a žen, navrhuje konkrétní opatření k odstranění diskriminace, zavádí mezinárodní listinu ženských práv a spolu s ní i akční plán, který má zaručit dosažení rovnosti a aplikaci těchto práv ve všech smluvních zemích.

Evropská síť migrantských žen (ENoMW), která je jedním z mezinárodních partnerů naší organizace SIMI, se věnuje prosazování zájmů a práv migrujících žen a dívek na evropské úrovni. Vzhledem ke svému zaměření v uplynulých měsících společně s organizacemi RadicalGirlsssPRESAGE a Women Forward International v reakci na CEDAW vyvíjela opatření, která by přispěla k získání rovných práv u jedné z nejvíce znevýhodňovaných skupin – mladých uprchlických žen a migrantek.

V říjnu 2020 ENoMW spolu se Sciences Po University v Paříži zahájila interkulturní feministický akční výzkum, který se zaměřil na zvyšování politické účasti u mladých migrantek. Cílem výzkumu bylo zdokumentovat překážky, které mladým migrantkám brání na politické účasti, realizace seminářů zaměřených na toto téma a vytvoření nástrojů, prostřednictvím kterých by se mladé migrantky mohly zapojit do politiky na mezinárodní úrovni. Ve výzkumné zprávě se zdůrazňuje význam účasti migrujících žen na politickém a veřejném životě, analyzují se možné překážky a poprvé se také přispívá analýzou problému z pohledu mladých migrantek jako takových. Zpráva identifikuje faktory, které brání účasti migrujících žen na mezinárodních rozhodovacích procesech a následně přichází s doporučeními a zkušenostmi z praxe, které se ukázaly jako smysluplné a slibné při zvyšování politické účasti mladých migrujících žen a odstraňování výše zmíněných překážek.

Při příležitosti oslav 40. výročí CEDAW a Mezinárodního dne uprchlíků, který připadá na 20. června, ENoMW uspořádala online akci, na které představila soubor nástrojů pro politickou účast mladých uprchlických žen a migrantek na národní i mezinárodní úrovni. Prezentované nástroje vznikaly na základě předešlých výzkumů a zkušeností mladých migrantek a byly vytvořeny pro zpřístupnění  jejich možné účasti na politice. V rámci akce také byly představeny mladé ženy, které se zúčastnily výše zmíněných výzkumů a workshopů, a jako host nechyběla ani místopředsedkyně CEDAW Nicole Ameline nebo Delphine O, generální tajemnice Pekingské akční platformy.

Článek vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR, a to v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.