Foto

Rodit v klidu bez násilí? Nový projekt pomůže vymýtit porodnické násilí

11/12/22 | Článek

Pohodový porod bez násilí je sen mnoha nastávajících maminek. Bohužel i přes mezinárodní doporučení v našich nemocnicích stále ještě dochází k porušování práv rodících žen, k rutinním zákrokům bez informovaného souhlasu nebo k separaci novorozenců od matek, což v ženách může zanechat trvalé trauma. Nový projekt Rodím v klidu bez násilí, financovaný z Norských fondů, chce tuto praxi změnit. Připravuje ho Unie porodních asistentek (UNIPA) ve spolupráci s celou řadou dalších institucí, včetně naší organizace.

Co je to institucionalizované porodnické násilí?

Jedná se o neviditelnou formu násilí, která dopadá nejen přímo na ženy a jejich děti, ale ovlivňuje nepřímo i fungování celé rodiny a společnosti. Systém péče o těhotné ženy klade totiž velký důraz na medicínské nastavení, opomíjí však individuální potřeby žen. Porodnické násilí je definováno jako genderově podmíněné násilí v Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. 6. 2021 a s vysvětlením pojmu se můžeme setkat také ve Strategii pro rovnost žen a mužů 2021- 2030.  

Podle výzkumů chybí ženám v českých porodnicích zejména respektující přístup. Za naprosto nevyhovující v Česku ženy označují znevažování schopností a kompetencí rodičky a provádění zákroků bez souhlasu. Dalšími problematickými praktikami jsou ponižování, zesměšňování, manipulace s rodičkami, rutinní nástřih hráze, rutinní podávání oxytocinu nebo sdílení intimních věcí v čekárně. 

Projekt jde cestou osvěty a prevence

Projekt Rodím v klidu bez násilí navazuje na předchozí činnost online a telefonické poradny, které začala provozovat organizace UNIPA v době pandemie. Reaguje na rostoucí zájem žen o péči porodních asistentek, která mají nejen odborné znalosti, ale zároveň individuální, bezpečný a laskavý přístup. Za cíl si klade především vyvinout systém prevence porodnického násilí. 

V rámci projektu vznikne Alianci porodní asistence, která bude vytvářet nástroje k prevenci a řešení porodnického násilí, rozšiřovat povědomí o jeho existenci, formách, následcích a také o jeho odstraňování. V ideálním případě by mělo postupně dojít k vymýcení porodnického násilí a ke vzniku tzv. primárního centra prevence, které by už jen upozorňovalo na to, co dělat, aby se tomuto násilí předešlo a nemuselo vůbec nastat. 

Pokud se bude o porodnickém násilí veřejně i odborně diskutovat, vzroste podíl žen vědomých si svých práv – žen, které budou hledat kvalitní, bezpečnou a respektující péči. Nižší míra porodnického násilí bude mít mnoho příznivých dopadů: lepší zdravotní stav matek, lepší uspokojování potřeb dětí, kvalitnější partnerské vztahy nebo úspěšnější zapojení do pracovního procesu u žen po mateřské dovolené i jejich dětí. 

Zapojujeme se strategicky a aktivně

Sdružení pro integraci a migraci je významný strategický partner projektu, protože projekt nezapomíná ani na marginalizovanou skupinu žen-migrantek. Již dříve jsme spolupracovali na výstupech pracovní skupiny Porodnictví při České ženské lobby, kde jsme se věnovali nedostupnosti veřejné péče pro ženy migrantky bez trvalého pobytu na území ČR, komplikovanému přístupu k interrupcím a osvětě prostřednictvím překladu informačních letáků do angličtiny, ruštiny, mongolštiny a vietnamštiny.

Nyní se zapojujeme do mnoha dílčích aktivit projektu Rodím bez násilí a zúčastnili jsme se také strategického plánování k zahájení projektu, které se uskutečnilo 12. – 13. listopadu v Toulcově dvoře.

Aktivity projektu

  • Aliance porodní asistence: Sdružuje aktéry působící v oboru porodní asistence a oboru péče o ženu v době těhotenství, při a po porodu. Členové se podpisem memoranda porodní asistence zavázali ke spolupráci a dodržování standardů. Vznikl společný web porodní asistence.

  • Principy péče porodní asistenceZmapují se potřeby žen u nás včetně migrantek, které čelí vícenásobné diskriminaci i z důvodu jazykové, kulturní i legislativní bariéry. Nastavíme principy péče porodní asistence důležité pro prevenci porodnického násilí. 

  • Vzdělávání porodních asistentek a studentek porodní asistence: Uspořádají se workshopy pro odborníky, zejména porodní asistentky, ale i další zdravotnice a zdravotníky zapojené v porodní péči (lékařeky a lékaře, zdravotní sestry) a další podpůrné profese (duly, laktační poradkyně, terapeuty) o podmínkách respektující péče. Tematicky se zaměříme se i na specifické potřeby žen migrantek. Vznikne publikace k tématu porodnického násilí.

  • Osvětou k prevenci a řešení porodnického násilí pro ženy-migrantky: Na webu rodimvklidu.cz se vytvoří FAQ ve třech cizích jazycích podle potřeb žen-migrantek. Přeložíme základní body z principů péče do třech jazykových mutací. Poradenská linka Rodím v klidu bude zprovozněna minimálně v dalších dvou jazycích. Budeme vzdělávat členskou základnu porodních asistentek a studentek porodní asistence ve specifikách péče o ženy-migrantky.

Článek vznikl v rámci spolupráce s Unií porodních asistentek (UNIPA) a dalších organizací za podpory projektu “Rodím v klidu bez násilí” financovaného z Norských fondů, a v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.

Komentáře

1) Scottwor  09/04/23 03:41

Beneficial info. Regards.
michigan casino online online casino gambling riversweeps online casino app android

2) NathanJof  13/04/23 19:17

Information certainly applied..
write my best man speech for me essay writers in usa write my essay for free

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.