Foto

Čas na úklid! Jak by migrantky a další ženy ovlivnilo zavedení tzv. denního úklidu?

16/06/23 | Článek

K mezinárodnímu dni domácích pracovnic a pracovníků, mezi kterými je nemalé číslo migrantek, vám přinášíme souhrn vůbec prvního světového výzkumu o placeném úklidu, který se soustředí na dopad pracovní doby na sociální život a fyzické a duševní zdraví uklízeček a uklízečů. Stále více z nich spolu s odbory, spolky a organizacemi hájících práva osob pracujících v oblasti úklidu totiž volá po zavedení tzv. denního úklidu. Jaké jsou dosavadní zkušenosti pracovnic a pracovníků úklidu a proč je zavedení pevné denní pracovní doby pro úklid potřeba? Odpovědi naleznete v našem článku.

Úklid je stále formou zaměstnání s nízkou kvalifikací a nízkým platem. Významnou část pracovnic/pracovníků úklidu tvoří migranti. Jejich pracovní možnosti jsou po příchodu do nové země mnohdy omezeny například neznalostí místního jazyka, absencí sociálního kontaktu, pobytovou situací či nedostatečnou profesní kvalifikací a vzděláním, proto jsou často nuceni vykonávat prekarizované práce. Roli uklízeček hojně zastávají právě migrantky a další ženy, ať už jde o práci v rámci úklidové služby nebo jako pracovnice v domácnosti. 

Na základě iniciativy The European Service Workes Union (UNI Europa) byl realizován první celosvětový výzkum o pracovnících úklidu, kterého se účastnilo více než 2 500 uklízeček a uklízečů ze 32 zemí a 6 kontinentů, z toho 70 % žen. Výzkum se zaměřil na dopad pracovní doby na jejich společenský život, well-being a duševní zdraví. Oproti pracovnicím/pracovníkům úklidu pracujících během dne se totiž ti, kteří musí pracovat večer nebo přes noc, dostávají do značného znevýhodnění. 

Výzkum tak upozorňuje na několik klíčových problematických oblastí

  1. Práce na noční nebo přerušované směny: Až polovina dotazovaných pracovnic/pracovníků úklidu nepracuje v běžnou denní pracovní dobu. To ale způsobuje významné nevýhody oproti těm, kteří/které pracují během dne.

  2. Nedostatek spánku: Výzkum potvrdil, že zhruba 70 % pracovnic/pracovníků úklidu pracujících na noční směny a přes 50 % pracujících v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách pociťuje významný nedostatek spánku.

  3. Snížená bezpečnost: Přibližně 45 % uklízeček, které pracují na nočních směnách, se v práci necítí bezpečně. Více než třetina z nich uvedla konkrétní případ, kdy zažila obtěžování přímo v práci nebo během dojíždění.

  4. Slaďování soukromého a pracovního života: Práce na večerní a noční směny způsobuje nestabilitu dotazovaných mezi jejich pracovním rozvrhem a společenským a rodinným životem. Výpovědi uklízeček zdůrazňují negativní dopad na jejich vztahy s dětmi a partnery.

  5. Nemožnost volby: Sedm z deseti pracovni/pracovníků úklidu pracujících na jiné než denní směny tak činí, protože nemají jinou možnost. To naznačuje, že mnoho z nich je nuceno přijímat večerní a noční směny kvůli omezeným možnostem výběru nebo dalším okolnostem, které jim znemožňují práci v běžnou pracovní dobu.

  6. Duševní zdraví: Zhruba polovina pracovnic/pracovníků úklidu na večerní a nočních směnách zaznamenala negativní dopady na své duševní zdraví.

Shrnutí

Výzkum naznačuje, že pracovnice úklidu, které pracují na jiné než denní směny, pociťují řadu nepříznivých dopadů na svůj život, včetně pocitu izolace, potíží s udržováním rodinných a partnerských vztahů, napjatého společenského života, špatného spánku, vyčerpání a dalších nepříznivých dopadů na fyzické a duševní zdraví.

Dopady na fyzické i duševní zdraví pracovnic úklidu pracujících v nočních hodinách a na přerušované směny jsou značně negativní. Kromě narušení běžného režimu vedoucího k nedostatku spánku, spánkovým poruchám a somatickým potížím také některé vědecké výzkumy hovoří o negativním dopadu na nervový systém a tělesnou teplotu, které u žen zvyšují riziko rakoviny prsu o 30 %

Většina pracovnic úklidu se kromě práce musí starat o své děti nebo stárnoucí rodiče a příbuzné. Tím, že v mnoha případech musí chodit uklízet v časných ranních nebo naopak nočních hodinách, je pro ně obzvlášť náročné najít rovnováhu mezi pracovním soukromým životem, ale také se dostávají do izolace a zranitelných situací v zaměstnání i mimo něj.

Večerní a noční úklid zvyšuje možnost, že budou vystaveny fyzickému i verbálnímu násilí, obtěžovány ze strany veřejnosti (např. během cesty městskou hromadnou dopravou) a nekalým praktikám ze strany zaměstnavatelů.

Přesto je pro spoustu migrantek sektor úklidu jednou z mála možností, jak se v nové zemi začlenit na pracovní trh. To už ale neplatí pro začlenění do společnosti. Během večerních či nočních směn totiž tyto ženy jen zřídka potkají v prostorech, kde uklízí, své kolegyně a kolegy, a tak přichází o jakýkoliv sociální kontakt a možnost začlenění do týmu.

Doporučení

V říjnu 2022 proto UNI Europa ve spolupráci s European Cleaning and Facility Service Industry (EFCI) podepsaly společné prohlášení vyzývající evropské instituce, aby přijaly opatření zajišťující pracovnicím/pracovníkům úklidu tzv. denní úklid a souvislé směny

Podporou denního úklidu by se nedosáhlo pouze pozitivních výsledků v oblasti veřejného zdraví, ale mohl by být také společenským a ekonomickým přínosem. S ohledem na rostoucí ceny energií by se při denním úklidu ušetřilo, protože zaměstnavatel by v budově nemusel udržovat rozsvícená světla. Zároveň pracovnicím úklidu umožňuje přes den využívat veřejnou dopravu, tudíž nevyužívat svých osobních aut či taxíků, a zároveň se na cestě ve dne cítit bezpečněji. 

Denní úklid by zároveň přispěl k tomu, aby se pracovnice úklidu staly plnohodnotnými členkami pracovních týmů, a zviditelnil by se také význam uklízení jako takový vedoucí k většímu ocenění této práce.

Šlo by také o podporu práce na celý úvazek a legitimních pracovních podmínek včetně pevně stanovené pracovní doby. To je již například běžnou praxí v některých domovech pro seniory, nicméně denní úklid by se měl rozšířit i do dalších zařízení, jako jsou školy, kancelářské budovy a další.

Nové prohlášení tudíž vyzývá evropské instituce, aby do svých úklidových služeb zahrnuly možnost denního úklidu, stejně tak aby na tento model mysleli při vytváření politik, nástrojů a doporučení na všech úrovních.

Zajímavost

V Německu ministr práce a sociálních věcí Hubertus Heil nedávno oznámil, že v prostorech ministerstva ruší noční úklid a podporuje zavedení denního úklidu na dalších ministerstvech i mimo ně.
 

Článek vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., za finanční podpory Úřadu vlády České republiky, a byl kofinancován v rámci projektu „Safety and wellbeing for refugee and migrant women among us" podpořeného z dotace International Rescue Committee (IRC).

Názory vyjádřené autory nutně nemusí odrážet názory IRC. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.