Foto

Duševní zdraví, práce, migrace a co vy?

10/10/19 | Článek

10. října si připomínáme mezinárodní den duševního zdraví a jelikož se v SIMI již dlouhodobě zabýváme duševním zdraví migrantů a migrantek, sdílíme manuál Evropské sítě proti rasismu (ENAR) týkajícího se tématu duševního zdraví na pracoviště v souvislosti s migrací – respektive negativních jevů, které sebou migrace přináší, a to rasismu a nerovnosti.

Obecně je problematika duševního zdraví a migrace v českém kontextu značně opomíjena a nerozvinutá. Souvisí to jednak s celkovým vývojem v oblasti péče o duševní zdraví v ČR i vůči vlastním občanům, jednak s omezeným přístupem migrantek a migrantů ke zdravotnímu pojištění v ČR, ale i s řadou dalších bariér, zejm. jazykovou a kulturní nebo také s nedostatečnou informovaností na všech stranách. Na tuto problematiku se snažíme poukázat i projektem Migrantky mezi ženami.

Evropská síť proti rasismu (ENAR), které je SIMI členem, připravila manuál ohledně duševního zdraví na pracovišti: Toolkit on race and mental health at work. Zabývá se v něm tím, jak rasismus, diskriminace a strukturální nerovnost se protíná s osobní pohodou a má dopady na duševní zdraví zaměstnanců a kolegů s odlišnou barvou pleti. Manuál tak přináší soubor nástrojů, které zkoumají to, jak můžeme porozumět souvislostem mezi rasismem, nerovností a osobní pohodou. Poskytuje neúplný přehled dostupných bariér týkajících se rasismu, duševního zdraví a pohody, zároveň zkoumá jednotlivé, organizační a strukturální úrovně. Najdete v něm také průvodce krok za krokem pro zaměstnavatele, kteří hledají nástroj k vytvoření bezpečného pracoviště pro všechny. 

Poslední dobou se v České republice téma duševního zdraví na pracovišti také dostává do popředí, bohužel zatím jenom v podobě řešení prevence negativního stresu, úzkosti a vyhoření. Už méně se objevuje téma vytváření bezpečného pracovního prostředí, které zahrnuje i předcházení negativních jevů na pracovišti jako je rasismus, diskriminace, nerovnost apod. Přitom od roku 2014 v České republice zaznamenáváme nárůst těchto negativních jevů ve společnosti, projevujících se právě i diskriminačním chováním zaměstnavatelů vůči migrantům a migrantkám – především pak vůči jedincům pocházejícím z arabských či afrických zemí nebo ze zemí kde převládá náboženství islám. Obzvláště psychicky náročný může být také dlouhodobý pocit nerovného postavení na pracovním trhu.

Pokud se s podobnými situacemi setkáváte ve svém zaměstnání, můžete si o tom promluvit a poradit se bezplatně s naším psychoterapeutickým poradcem Františkem Cihlářem, který se svými klienty řeší obtížné osobní nebo psychické situace.

Konzultace se mohou týkat širokého spektra záležitostí:

  • osobní, vztahové nebo rodinné problémy a těžkosti s výchovou dětí,
  • rozmanité problémy v zaměstnání, nenaplněná očekávání nebo pocity dlouhodobého neúspěchu, odcizenosti, generační nedorozumění nebo problémy se soužitím u smíšených sňatků,
  • možné negativní reakce na vlastní osobu, zažívané zde v České republice (např. v souvislosti s jejich původem, etnicitou, jazykem či vyznáním) atd.

Mezi našimi klienty mohou být také osoby, které:

  • se staly obětí obchodování, vykořisťování, nebo jiné trestné činnosti i zde v České republice, musely uprchnout ze své země (např. kvůli obavám o svůj život, svobodu, rodinu nebo majetek)
  • čelily pronásledování z politických, náboženských, etnických nebo jiných důvodů a potřebovaly by se o svoje starosti podělit
  • jsou osamělé, bez kontaktů s lidmi

Zájemcům doporučujeme, aby se se předem domluvili na konzultaci a naším poradcem Františkem Cihlářem

Doporučujeme také přečíst si manuál bezpečné práce.

Během minulých let také vznikla řada článků a rozhovorů k tomuto tématu, najdete je na našem SIMI blogu Bez vrásek. Zde přinášíme některé nejaktuálnější z nich:

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.