Foto

Zkušenosti žen z Ukrajiny na útěku před válkou

15/03/23 | Článek

Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) na konci ledna publikoval výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo téměř 1000 válečných uprchlic z Ukrajiny. Ženy odpovídaly na otázky týkající se jejich zkušeností a zranitelností na cestě z Ukrajiny i během pobytu v zemi, do které utekly. S čím se potýkají nejčastěji a kolik žen čemu čelí, se dozvíte v našem článku, který shrnuje některá zásadní čísla a nabízí pomocnou ruku v případě, že se potýkáte s něčím podobným.

Uprchlice z Ukrajiny se ocitají ve velmi specifické situaci. Jejich muži musí zůstat na Ukrajině, a tak jim často nezbývá nic jiného, než ochránit sebe i své děti útěkem před válkou do zahraničí. Opouštějí svou rodinu, domov, práci a v nové zemi se ocitají takřka nepřipravené. To může vést k: 

Nedostatek informací a právní podpory

Průzkum ukázal, že ¾ dotazovaných žen s příchodem do nové země neobdrželo žádnou právní podporu ani její nabídkuPolovina svým právům pořádně nerozuměla, ani o nich nebyla jakkoliv informována. Dostatečné informace často neobdržely ani ohledně genderově podmíněného násilí. Například o riziku vykořisťování a obchodu s lidmi nevěděly 4 z 10 žen

Pokud pocházíte z Ukrajiny či jiné země a potřebujete zodpovědět nějakou právní otázku, obraťte se na naši organizaci. Poskytujeme bezplatné právní poradenství v několika jazycích formou osobních, telefonických i e-mailových konzultací. Naši poradci vás rádi podpoří,  poskytnou vám užitečné informační materiály nebo vás odkážou na další specializované služby dle vaší potřeby.

Kontaktujte nás zde>>

Bariéry v přístupu k bydlení a na trh práce

Každá druhá žena, která se účastnila výzkumu, vypověděla o nedostatku finančních prostředků. Často se po příchodu snažily najít práci, ale 4 z 10 žen nedostaly žádnou pracovní nabídku. Jiné ženy sice pracovní nabídku dostaly, ale pravděpodobně se jednalo o neregulovaná zaměstnání, kde často může docházet k hrubému porušování zaměstnaneckých práv. Každá jedenáctá žena obdržela min. jednu pracovní nabídku, která se jí zdála podezřelá či nebezpečná


Nedostatek financí, ale také jazyková a kulturní bariéra a sociální izolace bránila ženám k nalezení adekvátního bydlení. Dle výzkumu měla s hledáním pronájmu potíže každá 3 z dotazovaných žen

Pokud se žena (popřípadě i se svými dětmi) nachází ve špatné ekonomické situaci a zároveň čelí bariérám v přístupu k bydlení a na pracovní trh, stává se o to zranitelnější. Proto se nově příchozí z Ukrajiny mohou setkat také s příležitostným obchodováním s chudobou, například v podobě nabídek bydlení za protislužbu. Každé 12 ženě, která se účastnila výzkumu, bylo nabízeno ubytování výměnou za práci

Naše podpora v SIMI:

Zkušenost s genderově podmíněným násilím

Většinu genderově podmíněného násilí páchají muži na ženách a dívkách. Má mnoho různých podob. Patří mezi ně domácí násilí (fyzické i psychické), sexuální násilí (obtěžování, zneužívání, vykořisťování a znásilnění) i obchodování s lidmi. Mezi oběti často patří migrantky a uprchlice, které jsou více znevýhodněné, a tím pádem náchylnější k různým formám násilí.

Dle průzkumu z 1000 dotazovaných ukrajinských žen každá padesátá čelila domácímu násilí, každá padesátá se setkala s diskriminací a každá padesátá dostala nějakou nevhodnou sexuální nabídku. Jedna ze 100 žen pak dostala nabídku práce v sexuálním průmyslu a jedna z 500 žen se stala obětí sexuálního násilí

Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo je obětí násilí, sami čelíte jakékoliv formě násilí a hledáte podporu nebo potřebujete více informací, obraťte se na nás nebo využijte služby dalších organizací.

Pokud chcete střetu s násilím předejít nebo si nejste jistí, zda se jedná o násilí, nabízíme vám tyto materiály:

Článek vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., za finanční podpory Úřadu vlády České republiky, a byl kofinancován v rámci projektu „Safety and wellbeing for refugee and migrant women among us" podpořeného z dotace International Rescue Committee (IRC).

Názory vyjádřené autory nutně nemusí odrážet názory IRC. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.