Archiv článků

Celkem: 307 | ..25 26 27 28 29 30 31 32 33..

Žadatelé, strpitelé a další příchozí: sociální práce s lidmi hledajícími ochranu v České republice

SIMI za 25 let existence prošlo již několik uprchlických vln, ostatně příchozí z válkou zmítané bývalé Jugoslávie dali impulz k zahájení činnosti organizace v roce 1992. Současná celoevropská uprchlická vlna je oproti těm předchozím výjimečná svým rozsahem, ale také podobami mediální, politické a veřejné reflexe. Přestože do Česka neproudí žádné rekordní množství uprchlíků, téma u nás budí silně polarizované vášně. Pro pracovníka SIMI se bohužel stalo realitou, že nehájí pouze zájmy klientů, ale též sebe před nenávistnými útoky veřejnosti. Na druhou stranu je to právě veřejná solidarita, která usnadňuje řadě našich klientů zvládání obtížných začátků v České Republice. Více

Po 25 letech vzpomínáme na válečné obléhání bosenského Sarajeva

Foto

Letos 5. dubna uběhlo již 25 let ode dne, kdy padly první oběti při obléhání bosenského hlavního města Sarajeva bosensko-srbskými silami, které nakonec trvalo celých 1425 dní. Více než 10 000 obyvatel zemřelo v důsledku ostřelování nebo jiných hrůz blokády, vůbec nejdelšího obléhání nějakého hlavního města v historii moderního válčení.

Nejen na obléhání Sarajeva, ale vše kolem války i útěky před ní, dodnes bolestně vzpomínají snad všichni, co si to zažili. My zde přinášíme výpovědi žen, které v 90. letech našly svůj druhý domov v České republice a dosud zde žijí. SIMI ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze s nimi nedávno provedlo výzkum, ve kterém jsme sledovali vliv uprchlické minulosti na osobní životní trajektorie těchto žen, zejména pokud jsou ve vyšším věku a v důchodu. Více

PŘÍBĚH: Zručná paní Gordana se práce nikdy nebála, zůstává aktivní i v důchodu

Foto

Paní Gordana Momićová pochází z Jugoslávie, ale v České republice žije už 23 let a jejím zdějším domovem se stal Liberec. K odchodu do České republiky ji přimělo zásadní dilema, kdy se její syn po vypuknutí konfliktů v Jugoslávii musel rozhodovat, zda bude bojovat za Chorvaty nebo za Srby, přičmež na obou stranách měl rodinu. Do Liberce se přestěhovali poté, co si tam syn našel práci sanitáře v nemocnici. Gordana také začala shánět práci, ale bez znalosti jazyka to bylo těžké, tak začala jako uklízečka. Oba se museli hodně ohánět – syn pracoval i o svátcích, ona měla dvě práce. Přesto teď Gordana dostává celkem důchod 7000 Kč z ČR i z Bosny. Čas v důchodu si dnes krátí v Centrálním klubu seniorů Komunitního střediska Kontakt Liberec. Více

PŘÍBĚH: Mexická dokumentaristka Mónica Marquéz

Foto

Mónica Marquez přijela do Česka původně za láskou a studiem. Dnes působí v neziskových organizacích pracujících s cizinci jako interkulturní pracovnice, tj. asistuje a tlumočí cizincům při jednáních s úřady. V rozhovoru s redaktorkou Českého rozhlasu Gorankou Oljaća vzpomíná na to, jak se učila mluvit česky s nynější tchýní, jak ji Češi považují za Indiánku či také řeší svůj vnitřní boj, že ona sama se tady cítí být doma, ale společnost ji pořád bere jinak. „Zamilovala jsem se. Mám českého manžela už 8 let. Nejdřív jsem přijela sem studovat, protože jsem byla zamilovaná a už po roce jsme se vzali. No a pořád jsem tady.“ Více

Zpravodaj SIMI - Gender v migraci II

Přinášíme vám druhé číslo zpravodaje věnovaného problematice dosud málo řešené – genderu v migraci. Pod tímto pojmem si lze jednoduše představit ženy v migraci či otázky rovnosti žen a mužů v souvislosti s migrací.

Hlavními tématy v tomto čísle jsou:

  • Z činnosti SIMI k genderu v migraci
  • Z aktuálního dění v Evropě
  • Mezinárodní den boje proti násilí na ženách

SIMI je členem Evropské sítě žen migrantek

V roce 2015 se SIMI stalo stálým členem Evropské sítě žen migrantek (European Network of Migrant Women - ENoMW), což je největší zastřešující organizace vEU, které sdružuje ženské nevládní organizace, vedené migrantkami či pracující stouto skupinou žen. Cílem sítě je prosazovat práva migrantek a upozorňovat na problémy, potřeby a zájmy těchto žen napříč EU. Více

Jak vstanout na podporu oběti islamofobie či rasistického útoku

Migrující ženy a dívky také nezřídka čelí násilí spjatému s etnickým, rasovým či náboženským podtextem, nebo se stávají oběťmi obchodování s lidmi. Letos řada evropských zemí zejména monitoruje smutný nárůst rasismu a islamofobie, přičemž oběťmi nenávistných útoků se nejčastěji stávají právě ženy. Nemůžete-li násilí z nenávisti vůči ženám (ale nejen jim) vystát, ale nevíte, jak se zachovat? Podívejte se například na tento návod Jak vstanout na podporu oběti islamofobie či rasistického útoku.

Ratifikace Istanbulské úmluvy: zásadní příležitost k ukončení násilí na ženách a dívkách

Dne 25. listopadu si každoročně připomínáme Mezinárodní den proti násilí na ženách. Tento den má z pohledu migrantek velký význam. Ženy totiž v současnosti tvoří přibližně polovinu veškeré migrantské populace v Evropě, přičemž s násilím se setkávají na denním pořádku, a to i v podobách a situacích, kdy se nacházejí v obzvláště zranitelném postavení. Jsou vystaveny násilí, mnohdy ze strany mužů, například během jejich cesty do Evropy, kde hledají bezpečné přostředí, v průběhu přijímací procedury v azylovém řízení či také později v uprchlických zařízeních. Více

PŘÍBĚH: Sagar Rakin a její rodina z Afghánistánu založili v Praze vlastní restauraci

Sagar se narodila v Afghánistánu, městě Kábulu. Otec tam byl profesorem na univerzitě, maminka učitelkou v mateřské školce. Sagar měla skoro 4 roky, když rodina odjela kvůli válce z Afghánistánu. I když říká, že dětství měla díky svým rodičům krásné, tak souhlasí s tvrzením, že válka člověka poznamená na celý život, a dokonce i celé další generace. Podle ní by války neměly existovat, nicméně dodává: „Když už ta válka je a člověk ji nějakým způsobem přežije, tak po určité době, po těch traumatech, pokud je dobře zpracuje, tak je to pro něj vlastně obohacení, jak duchovní, tak lidské.“ Více

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.